โคตรคุ้มต้องพูดว่าคงไม่มีการลงทุนอะไรจะคุ้มค่าไปกว่า การมีงานศิลปะ ของ จิตรกรเอกไว้ครอบครองโดยบังเอิญ

รายละเอีัยด

  • ภาพเขียนนี้ มีชื่อว่า Salvator Mundi หรือ พระผู้เป็นเจ้าของโลก(Saviour of the World) เป็นภาพเขียนพระเยซูคริสต์โดยมือขวากำลังให้พร ส่วนมือซ้ายถือลูกโลก ภาพนี้เขียนลงบนแผ่นไม้
  • แทบไม่เชื่อว่าภาพนี้ที่ถูกซื้อมาในปี 1958 (53 ปีล่วงมาแล้ว) ด้วยราคาเพียง 45 ปอนด์ โดยผู้ซื้อเข้าใจว่าภาพนี้เป็นภาพเขียนของลูกศิษย์ของดาวินซี่ ที่ชื่อว่า Giovanni Boltraffio
  • แต่ตอนนี้เมื่อทำการวิเคราะห์ สีน้ำเงิน และสีแดง บนภาพนั้นเหมือนสีที่ใช้บนภาพ Last Supper(พระกระยาหารมื้อสุดท้าย) และเนื้อสีนั้นก็เหมือนสีที่ใช้บนภาพ Virgin on the Rocks
  • และเมื่อผู้เชียวชาญยืนยันว่ามันเป็นผลงานของ ดาวินซี่ ก็ประเมินว่าหากมันถูกนำออกประมูลในตอนนี้ิ มันจะถูกประมูลไปด้วยราคา 120 ล้านปอนด์(6 พันล้านบาท) โดยไม่ยาก
ข้อมูลอ้างอิง

  • http://www.dailymail.co.uk/news/article-2010309/Leonardo-Da-Vinci-Is-long-lost-120m-Salvator-Mundi-painting-authentic.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom