ปรากฏการณ์ธรรมชาติ พระอาทิตย์ทรงกลดSun Holo หรือ ที่รู้จักในชื่อไทยว่า พระอาทิตย์ทรงกลด โดยมีลักษณะ เห็นพระอาทิตย์เป็นเป็นดวงสุกสว่าง ขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง(โดยมากจะมีขนาดใหญ่กว่าปกติ) มีวงแหวนมีลักษณะเป็นรุ้งจางๆ อยู่โดยรอบพระอาทิตย์ สามารถพบได้มากกว่า 1 วง


สาเหตุการเกิด ปรากฏการณ์ธรรมชาติ พระอาทิตย์ทรงกลด

  • ในวันที่มีอากาศหนาวเย็น ทำให้ละอองน้ำในชั้นบรรยากาศเกิดการแข็งตัว เป็นผลึกน้ำแข็ง
  • ผลึกน้ำแข็งขนาดเล็กที่เกิดในเมฆ ที่ระดับความสูง 5-10 กิโลเมตร ในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์ (Troposphere) จะเป็นสาเหตุของ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ พระอาทิตย์ทรงกลดนี้
  • ผลึกน้ำแข็งจะทำหน้าที่หักเห และสะท้อนแสง จากพระอาทิตย์ทำให้เกิดแถบรุ้ง ขึ้นรอบพระอาทิตย์
  • ในบางครั้ง ผลึกน้ำแข็ง และละอองน้ำในอากาศ จะทำหน้าที่หักเหแสง ในลักษณะคล้ายเลนส์นูน จึงทำให้เห็นขนาดพระอาทิตย์ใหญ่ ขึ้นกว่าปกติ
คลังภาพ พระอาทิตย์ทรงกลด


ปรากฏการณ์ธรรมชาติพระอาทิตย์ทรงกลด ที่ลานสกีแห่งหนึ่งเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2005


ภาพนี้สวยงามมาก เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หายากยิ่ง เมื่อเป็นการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ แบบผสมผสาน ดังต่อไปนี้
  1. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ พระอาทิตย์ทรงกลด(แถบแสงวงกลม ที่เกิดรอบดวงอาทิตย์)
  2. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ Sun dog (จุดแสงเล็กๆ ระดับไหล่ของคนเสื้อส้ม ที่ขอบแนววงแหวน )
  3. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ Parhelic Circle (แถบแสงสว่างที่วิ่งตัดพระอาทิตย์ และ Sun dog ในแนวราบ)
  4. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ Upper Tangent Arc (แถบแสงสว่างด้านบน ที่มีลักษณะนูน หัวคว่ำ )
เทคนิคในการถ่ายรูปพระอาทิตย์ทรงกลด
จะต้องหาวัตถุอะไรซักอย่างมาบังพระอาทิตย์ ดังจะเห็นในภาพจั่วหัวจะใช้มุมตึก ส่วนรูปล่างสุดจะใช้หัวคนใส่ชุดสีส้ม มาเป็นวัตถุบังดวงอาทิตย์ เนื่องจากถ้าถ่ายภาพพระอาทิตย์โดยตรง โดยไม่มีวัตถุบังแสง แสงจ้าจากดวงอาทิตย์ จะสว่างบดบัง วงแหวนโดยรอบจนหมดความชัดเจนงดงาม
บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง กับ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ หินเดินได้ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ แผ่นน้ำแข็งวงกลม ปริศนา ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ เมฆ จานบิน ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ เมฆ งวง ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ทุ่ง น้ำแข็ง นักบวช ขาว ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ กองทัพ คลื่น แห่ง แม่น้ำ อเมซอน ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ รุ้งกินน้ำ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ สายฟ้า แห่ง ภูเขาไฟ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ พายุเพลิงหมุน

ข้อมูลอ้างอิง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ พระอาทิตย์ทรงกลด ( Sun Holo )

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom