ทำไม ผู้ดีแปดสาแหรก แล้วสาแหรก คืออะไร กับความหมายที่ผิดเพี้ยนไป

ทำไม ผู้ดีแปดสาแหรก

ผู้ดี แปดสาแหรก ก่อนจะทำความเข้าใจสำนวนนี้ จะต้องเข้าใจคำว่า " สาแหรก " กันก่อนจึงจะรู้ว่า ทำไม ผู้ดีจึงต้องแปดแหรก จะเป็น 5 , 6 , 7 ได้หรือเปล่า
ภาพด้านบนเป็นแผนผังราชวงค์ของ Mary Queen of Scots ที่เป็นต้นตระกูลสายตรงของราชวงศ์อังกฤษ

ความ หมายของคำว่า " สาแหรก "

  • สาแหรกเป็นเครื่องใช้ที่ สำคัญของชาวบ้านร้านตลาดในอดีต ที่ไว้สำหรับ แบกหาม สิ่งของ มีลักษณะดังภาพด้านล่าง
  • สาแหรก เป็น เครื่องใช้ที่ทำจากหวาย มี 4 สาย ด้านบนรวบปลายหวายเป็นหูสำหรับสอดไม้คาน ด้านล่างขัดกันเป็นสี่เหลี่ยมสำหรับวางกระจาด มี 2 ชุด เพื่อให้สมดุลย์เวลาบากหาม
  • ฉะนั้นคนโบราณจึงใช้ลักษณะของ สาแหรก ในการเปรียบเทียบผู้ดีโดยเนื้อแท้จะต้องมีโคตรเง้า ทั้งหมดเป็นผู้ดี โดย ปู่ทวด ย่าทวด ปู่ ย่า ตาทวด ยายทวด ตา ยาย รวมทั้งหมด 8 คน จะต้องเป็นผู้ดีทั้งหมด จึงจะถือว่าเป็นผู้ดี แปด สาแหรก
  • แต่เดิม คำว่า ผู้ดีแปดสาแหรก มีความหมายว่า ผู้มีเชื้อสายมาจากผู้ดีหลายชั่วอายุคน
  • แต่ ในปัจจุบัน ความหมายได้ผิดเพี้ยนไป โดยมีความหมายในการพูดเสียดสี ถึงการทำตัวดัดจริตเป็นผู้ดี ซึ่งเป็นผลจาก คำว่า ผู้ดีแปดสาแหรกเก้าไม้คาน ซึ่ง ไม้คานหมายถึงคนที่ไม่ใช้ผู้ดีแต่สอดเข้ามาอยากจะเป็นผู้ดี
สาแหรก
ภาพ สาแหรก ที่่จะเห็นแม่ค้าหาบเร่ใช้กัน และปัจจุบันแทบจะไม่พบเห็นแล้ว

ข้อมูล อ้างอิง ทำไม ผู้ดีแปดสาแหรกแสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom