โบสถ์ ใหญ่ที่สุดในโลก

โบสถ์ ใหญ่ที่สุดในโลก

St. Peter's Basilica มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ บาซิลิกา คือ โบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความจุมากกว่า 6 หมื่นคน

รายละเอียดเกี่ยวกับ โบสถ์ ใหญ่ที่สุดในโลก

  • โบสถ์เซนต์ปีเตอร์บาซิลิกา ตั้งอยู่ใน นครรัฐวาติกัน(ประเทศ ที่ เล็กที่สุดในโลก)
  • โบสถ์เซนต์ปีเตอร์บาซิลิกา เป็นโบสถ์ ที่ ใหญ่ที่สุดในโลก ในแง่ของพื้นที่ภายในโบสถ์ ซึ่งสามารถรองรับผู้คนได้มากกว่า 60,000 คน
  • โบสถ์เซนต์ปีเตอร์บาซิลิกา เป็น โบสถ์ที่ก่อสร้างใหม่ทับ โบสถ์เดิม โดยโบสถ์ใหม่ก่อสร้างแล้วเสร็จในวันที่ 18 พฤศจิกายน 1626
  • โบสถ์เซนต์ปีเตอร์บาซิลิกา ก่อสร้างเพื่อเป็นสถานที่ฝังศพของเซนต์ปีเตอร์ 1 ใน 12 สาวกของพระเยซู
  • หินอ่อนที่ใช้ในการก่อสร้างโบสถ์เซนปีเตอร์ นั้นได้มาจาก หินอ่อนของโคลอสเซียม (หลายคนที่สงสัยว่าทำไม โคลอสเซียม จึงดูแหว่งๆ)
โบสถ์ ใหญ่ที่สุดในโลก
ภาพถายในบสถ์เซนต์ปีเตอร์บาซิลิกา

ข้อมูลอ้างอิง โบสถ์ ใหญ่ที่สุดในโลก


แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom