ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เสาแสง

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เสาแสง

Light Pillar ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เสาแสง มีลักษณะเป็นแท่งลำแสง พุ่งขึ้นในแนวดิ่งสู่ท้องฟ้า

สาเหตุการเกิด ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เสาแสง

  • เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการสะท้อนแสง (Reflection of Light) ของผลึกน้ำแข็งเล็กๆในอากาศ ที่สะท้อนลำแสงจากแห่งกำิเนิดแสง เข้าสู่ดวงตาของเรา
  • แนวทางของแหล่งกำเนิดแสงนั้นจะมีลักษณะอยู่ในแนวราบ ค่อนข้างขนานกับพื้น
  • โดยมากแห่งกำเนิดแสงจะเป็นพระอาทิตย์ แต่ ก็สามารถเกิดจากพระจันทร์ หรือ แสงสว่างที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ได้
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เสาแสง
ผลึกน้ำแข็งเล็กๆ ในอากาศ เหล่านี้ที่ทำหน้าที่สะท้อนแสง

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เสาแสง
ภาพการเกิด เสาแสงขณะพระอาทิตย์อยู่ในระดับต่ำ ( แผ่นสีฟ้าคือ ผลึกน้ำแข็งเล็กในอากาศ ที่ทำหน้าที่สะท้อนแสง แนวลูกศรคือ ทิศทางของแสงจากแห่งกำเนิด)


รูปแบบการการเกิด เสาแสง จากพระอาทิตย์กำลังขึ้น หรือ ตก

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เสาแสง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เสาแสง
ลักษณะการเิกิดเสาแสง จากแห่งกำิเนิดแสงจาก ไฟถนน

คลังภาพ เสาแสง


การเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ เสาแสง ขณะพระอาทิตย์ตกดิน ที่ Tucson , Arizona สหรัฐอเมริกา


ภาพนี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเสาแสง 2 แท่่ง ที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น เป็นผลงานการสร้างของมหาวิทยาลัย University of Alaska Fairbanks

ข้อมูลอ้างอิง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เสาแสง ( light pillar )


แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom