ปรากฏการณ์ธรรมชาติ รุ้ง กินน้ำ สวยที่สุดในโลก

รุ้งกินน้ำ
Rainbow รุ้งกินน้ำ เป็น ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่เกิดจากการที่แสง ได้เกิดการหักเหของแสงที่เกิดขึ้นในระอองน้ำ สะท้อนออกมาทำให้เห็นสีของแสงทั้ง 7 สี คือ สี ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง ส้ม แดง

รุ้งกินน้ำจะมี อยู่ 2 ชนิด คือ

  1. รุ้งปฐมภูมิ เกิดจากแสงตกกระทบหยดน้ำทางขอบบน เกิดการหักเห 2 ครั้ง สะท้อนกลับหมด 1 ครั้ง โดยจะเห็นเป็นสีต่าง ๆ กันมีสีแดงอยู่บนและมีสีม่วงอยู่ล่างสุด จะเกิดเป็นรุ้งตัวล่าง (มีสีเข้มกว่าตัวล่าง)
  2. รุ้งทุติยภูมิ เกิดจากแสงตกกระทบหยดน้ำทางขอบล่าง เกิดการหักเห 2 ครั้ง สะท้อนกลับหมด 2 ครั้ง โดยจะเห็นเป็นสีต่าง ๆ กันมีสีม่วงอยู่บนและมีสีแดงอยู่ล่างสุด จะเกิดเป็นรุ้งตัวบน

รูปภาพ รุ้งกินน้ำ สวยๆ


รุ้งกินน้ำ
รุ้งกินน้ำ สองตัว ซ้อนกัน ภ่ายที่ทุ่งใน Whitestone , Alaska

รุ้ง
รุ้งกินน้ำ สองตัวซ้อนกัน และมีเงาสะท้อนรุ้งกินน้ำในน้ำด้วย ภาพภ่ายที่ Kansas , สหรัฐอเมริกา

rainbow
ภาพภ่าย รุ้งกินน้ำ จากเครื่อง เฮลิปคอปร์เตอร์ ( เขาว่าเราสามารถเห็นรุ้งกินน้ำแบบเต็มวงได้ถ้าเราอยู่บนที่สูงเช่น บนเครื่องบิน )

รุ้ง กินน้ำ
ภาพ รุ้งกินน้ำ สุดสวยน้ำอาดจะดูผิดธรรมชาติ เนื่องจากการใช้เทคนิคภ่ายที่เรียกว่า " HDR Technique "

บทความที่เกี่ยวข้องกับ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ


ข้อมูลอ้างอิง รุ้งกินน้ำ

http://en.wikipedia.org/wiki/Rainbow

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom