ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เมฆ สวยที่สุดในโลก

เมฆ สวย

Mammatus Clouds เมฆ แมมมะทูส หรือ เมฆตะปุ่มตะปํ่า (Bumpy clouds) เป็น ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่จะทำให้เมฆเกิดเป็นเซล เป็นปุ่มเล็กปุ่มน้อย คล้ายถุงห้อยลงมาจากท้องฟ้า โดยคำว่า "mammatus" มาจากภาษาลาติน mamma แปลว่าเต้านม ซี่งมาจากการที่ก้อนเมฆมีลักษณะคล้าย เต้านมของวัว โดยแต่ละปุ่มมีขนาดใหญ่ 1 - 3 กิโลเมตร ยืนยาวลงมาประมาณ 0.5 กิโลเมตร เรียงรายยาวหลายร้อยกิโลเมตร ปรากฏการณ์ นี้อาดเกิดขึ้น 15 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ปรากฏการณ์ เมฆ แมมมะทูส มีส่วนเชื่อมโยงกับ การเกิดพายุใหญ่ หรือก่อนเกิดพายุ ทอร์นาโด

เมฆ สวยที่สุด

เมฆ สวยที่สุดในโลก

Mammatus Clouds

บทความที่เกี่ยวข้องกับ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ


ข้อมูลอ้างอิง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เมฆ สวยที่สุดในโลก

  • http://en.wikipedia.org/wiki/Mammatus_cloud
  • http://www.hprcc.unl.edu/nebraska/june2004hastings-mammatus.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom