ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ไอส์เซอร์เคิ้ล ( Ice Circle )

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ  ไอส์เซอร์เคิ้ล

Ice Circle ไอส์เซอร์เคิ้ล เป็น ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่พบเห็นได้ยาก และสมมุติฐานที่เป็นที่ยอมรับกันถึงสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ ไอส์เซอร์เคิ้ล นี้เกิดจากการที่ ผิวน้ำเริ่มก่อตัวเป็น น้ำแข็งจากบริเวณกึ่งกลางของผิวน้ำ แล้วค่อยๆก่อตัวตามขอบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และต้องประกอบกับแหล่งน้ำจะต้องไหลเอื่อยๆ เพื่อให้เกิด น้ำแข็ง สามารถก่อตัวบริเวณขอบ ขณะหมุนขยายตัวออกมาเรื่อยๆ จนไปชนกับขอบน้ำแข็งแผ่นอื่นๆ ไอส์เซอร์เคิ้ล บางแผ่นมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 150 เมตร อาดจะพบอยู่เดี่ยวๆ หรือเป็นกลุ่มก็ได้

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ  ไอส์เซอร์เคิ้ล
ไอส์เซอร์เคิ้ล วงนี้ถ่ายที่ Norwalk เมื่อ 2003

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ  ไอส์เซอร์เคิ้ล
ไอส์เซอร์เคิ้ล วงนี้ถ่ายที่ Amasa, Michigan in 2006

บทความที่เกี่ยวข้องกับ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ หินเดินได้ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ พายุเพลิงหมุน ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ทะเลโฟม ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ เมฆ จานบิน ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ เมฆ งวง ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ทุ่ง น้ำแข็ง นักบวช ขาว ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ กองทัพ คลื่น แห่ง แม่น้ำ อเมซอน ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ รุ้งกินน้ำ ดาวที่มีแกนเป็นเพชร

ข้อมูลอ้างอิง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ไอส์เซอร์เคิ้ล ( Ice Circle )

  • http://www.mondovista.com/mysticise/

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom