อภิมหาโปรเจค พลิกดาวอังคาร เป็น โลกMar ดาวอังคาร คิดว่ามนุษย์จะสามารถพลิก ดาวแห้งแล้งสีแดง อันหนาวเหน็บ เพื่อเป็นที่โลกแห่งที่ 2 สำหรับเราได้หรือไม่ แต่นักวิทยาศาสตร์ ก็ได้ฝัน และได้คิดอภิมหาโปรเจค เปลี่ยนดาวอังคาร เป็น โลกแห่งที่สอง สำหรับ มนุษย์

Step I

 • เรียกว่าช่วง ก้าวเดินสู่อภิมหาโปรเจค 1000 ปี
 • เริ่มต้นด้วยภาระกิจสำรวจระยะเวลา 18 เดือน
 • โดย 6 เดือนแรกเป็นการเดินทางจาก โลก มายัง ดาวอังคาร
 • เมื่อถึงดาวอังคาร ก่อดำเนินการสร้างที่พักอาศัยขนาดเล็ก(Habitation Module) เพื่ิอใช้เป็นฐานปฏิบัติภาระกิจขั้นต่อไป
 • โดยช่วงแรกดาวอังคารมีอุณหภูมิเพียง -60 องศาเซลเซียส
Step II

 • เรียกว่า่ช่วง สร้างชั้นบรรยากาศ
 • หลังจากเวลาผ่านไป 100 ปี
 • การเพิ่มอุณหภูมิดาวอังคาร โดย การปลดปล่อยจากก๊าซเรือนกระจก จาก โรงงานผลิตก๊าซซุปเปอร์เรือนกระจก เพื่อทำให้ดาวอังคาร เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการเพิ่มอุณหภูของดาวอังคาร ให้เหมาะสม กับ การดำรงณ์ชีวิต ของ มนุษย์
 • การสร้างน้ำ และชั้นบรรยากาศ โดย ดาวเทียมที่สะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์กำลังสูง มายังน้ำแข็งบนดาวอังคาร เพื่อผลิตน้ำ และปลดปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ ที่น้ำแข็งกักเอาไว้ออกมาเพื่อเป็นการสร้างชั้นบรรยากาศ
Step III

 • เรียกว่าช่วง ฝน
 • หลังจากเวลาผ่านไป 200 ปี
 • เมื่อผ่านมา 200 ปี ฝนจะตก น้ำจะมีการไหล เพียงพอต่อการหล่อเลี้ยง จุลชีพ สาหร่าย ตะไคร่
 • ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ (CO2) จะยังคงดำเนินการเพิ่ม ความดันบรรยากาศ และอุณหภูมิ อย่างต่อเนื่อง
Step IV

 • เรียกว่าช่วง ดวงดาวแห่งดอกไม้บาน
 • หลังจากเวลาผ่านไป 600 ปี
 • หลังจากมีกลุ่มพืชชั้นต่ำ เช่น สาหร่าย และตะไคร่ ปกคลุมทะเลทราย และหิน พวกมันจะปลดปล่อยออกซิเจน สู่ชั้นบรรยากาศ พวกมันทำการย่อยสลาย หิน และทราย เป็น ดิน
 • เมื่อกำเนิด ดินขึ้นก็จะเป็นการกุยทางสู่การก่อกำเนิกป่าสนเขตหนาว จนถึงป่าเขตร้อน ได้หยั่งรากสู่แผ่นดิน
Step V

 • เรียกว่าช่วง พลังงาน
 • หลังจากเวลาผ่านไป 900 ปี
 • เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของเมือง และประชาชนที่จะเพิ่มขึ้น ในช่วงแรกอาจจะมีการผลิตพลังงานจาก พลังงานนิวเคลียร์ หรือ พลังงานจากกังหันลม
 • สำหรับในระยะยาวพลังงานที่ดีที่สุดคือ พลังงาน จากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ( Fusion reactor )
Step VI

 • หลังจากเวลาผ่านไป 1,000 ปี
 • มนุษย์สามารถย่างก้าวออกมาเดินบนผืนดินของดาวอังคาร โดยสวมใส่ชุดคล้ายชุดดำน้ำ เนื่องจากปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศยังเบาบาง
 • แต่ถึงกระนั้นเมื่อถึงช่วงเวลาที่ดาวโลก ถึงวาระที่ไม่สามารถให้มนุษย์ดำรงณ์ชีพอยู่ได้ ดาวอังคาร ก็อาจจะสูญเสียชั้นบรรยากาศที่มนุษย์เพียรพยายามสร้างไว้ แล้วกับสู่ดาวสีแดง ที่หนาวเหน็บ
เมื่อผ่านไป 1 พันปี ชั้นบรรยากาศ บนดางอังคาร จะมีสภาพ ดังนี้
 • ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 50%
 • ก๊าซไนโตรเจน 40% ( ปริมาณไนโตรเจนในบรรยากาศโลกอยู่ที่ 78% )
 • ก๊าซออกซิเจน 5% ( ปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศโลกอยู่ที่ 21% )
 • ความดันบรรยากาศ 500 มิลลิบาร์ (ความดันบรรยากาศบนโลกอยู่ที่ 1,013 มิลลิบาร์)
ข้อมูลอ้างอิง อภิมหาโปรเจค เปลี่ยนดาวอังคาร เป็น โลก

 • http://ngm.nationalgeographic.com/big-idea/07/mars
 • http://ngm.nationalgeographic.com/big-idea/07/mars-pg2

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom