ระบบระบาย และกักเก็บน้ำ ใหญ่ที่สุดG-Cans จี-แคนส์ เป็น ระบบระบายน้ำทิ้ง อภิมหาโปรเจ็คของประเทศญี่ปุ่น ที่ทำการสร้างระบบระบายน้ำ และกักเก็บน้ำขนาดยักษ์ใต้พื้นดินของมหานครโตเกียว ( Tokyo ) เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ในฤดูมรสุม ( Monsoon Seasons )


ข้อมูล มหาโครงการ จี-แคนส์ (G-Cans)


  • เริ่มโครงการเมื่อ ปี 1992
  • โครงการก่อสร้างสำเร็จ ปี 2009
  • งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง 7 หมื่นล้านบาท ( 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ )
  • โครงข่ายท่อระบายน้ำยาวกว่า 100 กิโลเมตร
  • บริเวณแท้งค์เก็บกักน้ำหลัก หรือที่เรีัยกว่า วิหารใต้ดิน(Underground Temple) มีขนาดยาวกว่า 174 เมตร สูงกว่า 25 เมตร
  • ระบบระบายน้ำของ จี-แคนส์ สามารถระบายน้ำได้กว่า 200 ตัน/วินาที
  • การที่จะลงไปเที่ยวชมความใหญ่โตอลังการของ จี-แคนส์ นั้นทำไดเฉพาะในช่วงฤดูแล้งเท่านั้น
คลังภาพ ระบบระบายน้ำ ใหญ่ที่สุด จี-แคนส์ (G-Cans)ภาพระบบระบายน้ำ จี-แคนส์ (G-Cans)


ภาพในส่วน บริเวณแท้งค์เก็บกักน้ำหลัก หรือที่เรีัยกว่า วิหารใต้ดิน(Underground Temple) มีขนาดยาวกว่า 174 เมตร สูงกว่า 25 เมตร


ภาพโครงข่ายท่อ ที่เชื่อมต่อ ไซโล( Silo ) เข้าด้วยกัน และส่งน้ำไปยังส่วนแท้งค์หลัก ที่มีความยาวกว่า 100 กิโลเมตร


บริเวณที่เรียกว่า ไซโล( Silo ) ที่เป็นหลุมลึกลงไปในพื้นดินกว่า 64 เมตร

ข้อมูลอ้างอิง ระบบระบาย และกักเก็บน้ำ ใหญ่ที่สุด
  • http://atlasobscura.com/places/g-cans-worlds-largest-drain
  • http://www.secret-japan.com/forum/album_showpage.php?pic_id=1275

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom