เล็บ ยาวที่สุดในโลก


L
ee Redmond
ลี เรคมอนด์ คือ หญิงที่ครองตำแหน่ง มนุษย์ที่เล็บยาวที่สุดในโลก(มือทั้งสองข้าง) จาก กินเนสบุ๊ค โดยความยาวรวมของเล็บมือเธอมากถึง 751.3 เซ็นติเมตร


ประวัติ รายละเอียด เกี่ยวกับ ลี เรคมอน

 • ลี เรคมอน เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 1941
 • ลี เรคมอน อาศัยอยู่ที่เมือง Salt Lake City รัฐ Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ลี เรคมอน เริ่มต้นไว้เล็บเมื่อช่วงปลายปี 1978
 • 10 กุมภาพันธ์ 2009 เธอประสบณ์อุบัติเหตุจากการขับรถ ทำให้เล็บเธอหัก และเสียตำแหน่ง มนุษย์ที่เล็บยาวที่สุดในโลก
ความยาวของเล็บ ของเธอ

 • เล็บนิ้วโป้งขวา 76.4 เซ็นติเมตร
 • เล็บนิ้วชี้ขวา 72.3 เซ็นติเมตร
 • เล็บนิ้วกลางขวา 74.1 เซ็นติเมตร
 • เล็บนิ้วนางขวา 73.6 เซ็นติเมตร
 • เล็บนิ้วก้อยขวา 71.6 เซ็นิเมตร
 • เล็บนิ้วโป้งซ้าย 80 เซ็นติเมตร
 • เล็บนิ้วชี้ซ้าย76.4 เซ็นติเมตร
 • เล็บนิ้วกลางซ้าย 76.7 เซ็นติเมตร
 • เล็บนิ้วนางซ้าย 76.2 เซ็นติเมตร
 • เล็บนิ้วก้อยซ้าย 73.6 เซ็นติเมตร
 • รวมความยาวเล็บนิ้วมือเธอทั้งสองข้าง 751.3 เซ็นติเมตร
ข้อมูลอ้างอิง เล็บ ยาวที่สุดในโลก

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Redmond

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom