10 อันดับ แผ่นดินไหว รุนแรงที่สุดในโลกEarth quake แผ่นดินไหว เป็น ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่เกิดจากการเคลื่อนตัวอย่างฉับพลัน ของ แผ่นเปลือกโลก เข้าหากัน หรือ เคลื่อนออกจากัน ทำใ้ห้เกิดการสั่นตัวของแผ่นดิน
อธิบายรูปภาพ
 • แนวลูกศรสีแดง คือ แนวการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก ว่า เคลื่อนออกจากกัน หรือ เคลื่อนเข้าหากัน
 • แนวเส้นสีดำ คือ เส้นขอบของแผ่นเปลือกโลกแต่ละแผ่น
 • แนวแถบสีแดง คือ พื้นที่ ที่ เรียกว่า แนววงแหวนแห่งไฟ(Ring of Fire) คือ บริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเสมอ
10 อันดับ แผ่นดินไหว รุนแรงที่สุดในโลก

 • อันดับที่ 1 เกิดแผ่นดินไหวที่ Valdival ประเทศ ชิลี(Chile) ใน 22 พฤษภาคม 1960 ความรุนแรงของแผ่นดินไหว 9.5 แมกนิจูด ( 8.5 ริคเตอร์ )
 • อันดับที่ 2 เกิดแผ่นดินไหวที่ Alaska ในปี 1964 ความรุนแรงของแผ่นดินไหว 9.2 แมกนิจูด ( 8.4 ริคเตอร์ )
 • อันดับที่ 3 เกิดแผ่นดินไหวที่ ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ในปี 2004 ความรุนแรงของแผ่นดินไหว 9.1 แมกนิจูด
 • อันดับที่ 4 เกิดแผ่นดินไหวที่ Kamchatka ประเทศรัสเซีย ในปี 1952 ความรุนแรงของแผ่นดินไหว 9.0 แมกนิจูด ( 8.2 ริคเตอร์ )
 • อันดับที่ 5 เกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศ เอกราดอร์ ในปี 1906 ความรุนแรงของแผ่นดินไหว 8.8แมกนิจูด ( 8.2 ริคเตอร์ )
 • อันดับที่ 6 เกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศ ชิลี ในปี 2010 ความรุนแรงของแผ่นดินไหว 8.8 แมกนิจูด ที่กำลังเป็นข่าวดังขณะนี้
 • อันดับที่ 7 เกิดแผ่นดินไหวที่หมู่เกาะ Rat ที่ Alaska ใีนปี 1965 ความรุนแรงของแผ่นดินไหว 8.7 ริคเตอร์
 • อันดับที่ 8 เกิดแผ่นดินไหวที่ ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ในปี 2005 ความรุนแรงของแผ่นดินไหว 8.6 ริคเตอร์
 • อันดับที่ 9 เกิดแผ่นดินไหวที่ Assam ประเทศธิเบต ในปี 1950 ความรุนแรงของแผ่นดินไหว 8.6แมกนิจูด
 • อันดับที่ 10 เกิดแผ่นดินไหวที่หมู่เกาะ Andreanof ในปี 1957 ความรุนแรงของแผ่นดินไหว 8.6 แมกนิจูด
หมายเหตุ
หน่วย แมกนิจูด คือ คือปริมาณพลังงานซึ่งปล่อยออกมาจาก ศูนย์กลางแผ่นดินไหว โดยวัดความสูงของคลื่นแล้วนําค่าที่ได้มาคํานวณ ในสูตรการหาขนาด ซึ่งคิดค้นโดย ริคเตอร์ จึงเรียกว่า มาตราริคเตอร์
แผ่นดินไหว ครั้ง เลวร้ายที่สุดในโลก ( มีคนตายสูงสุด )

 • อันดับที่ 1 แผ่นดินไหวที่ Syria ประเทศอียิปต์ ใน 5 กรกฎาคม 1201 มีผู้เสียชีวิตกว่า 1.1 ล้านศพ (ตัวเลขนี้รวมถึงผู้เสียชีวิต อันเกิดจากความอดอยาก ที่ตามมาหลังจากเหตุแผ่นดินไหว) ข้อมูลนี้ไม่ค่อยเป็นที่รับรู้มากนัก เหมือนเหตุการณ์แผ่นดินไหว อันดับที่ 2 ในประเทศจีน [อ้างอิง 1*]
 • อันดับที่ 2 ในประเทศจีน ที่เมือง Shanxi ในวันที่ 23 มกราคม 1556 มีผู้เสียชีวิตประมาณ 8.3 แสนศพ ( ยอดผู้เสียชีวิตโดยตรงจากแผ่นดินไหว )
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เกี่ยวกับ ระดับแผ่นดินไหว หน่วยริคเตอร์
 • 1-2.9 เล็กน้อย ผู้คนเริ่มรู้สึกถึงการมาของคลื่น มีอาการวิงเวียนเพียงเล็กน้อยในบางคน (เทียบเท่ากับพลังงานที่ปลดปล่อยจากระเบิดไดนาไมค์ขนาด 30 ปอร์น ถึง 29 ตัน )
 • 3-3.9 เล็กน้อย ผู้คนที่อยู่ในอาคารรู้สึกเหมือนมีอะไรมาเขย่าอาคารให้สั่นสะเทือน (เทียบเท่ากับพลังงานที่ปลดปล่อยจากระเบิดไดนาไมค์ขนาด 29 ตัน ถึง พันตัน )
 • 4-4.9 ปานกลาง ผู้ที่อาศัยอยู่ทั้งภายในอาคาร และนอกอาคาร รู้สึกถึงการ สั่นสะเทือน วัตถุห้อยแขวนแกว่งไกว (เทียบเท่ากับพลังงานที่ปลดปล่อยจากระเบิดไดนาไมค์ขนาด พันตัน ถึง 3.2 หมื่นตัน )
 • 5-5.9 รุนแรงเป็นบริเวณกว้าง เครื่องเรือน และวัตถุมีการเคลื่อนที่ (เทียบเท่ากับพลังงานที่ปลดปล่อยจากระเบิดไดนาไมค์ขนาด 3.2 หมื่นตัน ถึง 1 ล้านตัน )
 • 6-6.9 รุนแรงมาก อาคารเริ่มเสียหาย พังทลาย (เทียบเท่ากับพลังงานที่ปลดปล่อยจากระเบิดไดนาไมค์ขนาด ล้านตัน ถึง 32 ล้านตัน )
 • 7.0ขึ้นไป เกิดการสั่นสะเทือนอย่างมากมาย ส่งผลทำให้อาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เสียหายอย่างรุนแรง แผ่นดินแยก วัตถุบนพื้นถูกเหวี่ยงกระเด็น
ข้อมูลอ้างอิง 10 อันดับ แผ่นดินไหว รุนแรงที่สุดในโลก

 • http://chubbylife.storythai.com/tag/photo เว็บภาษาไทย ที่รวบรวมเรื่องแผ่นดินไหว
 • http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1254563/Chile-earthquake-Military-takes-control-death-toll-passes-700.html
 • http://www.uwgb.edu/dutchs/PLATETEC/TOPTEN.HTM
 • http://www.seismo.unr.edu/ftp/pub/louie/class/100/magnitude.html
 • [อ้างอิง 1*] "The historical earthquakes of Syria: an analysis of large and moderate earthquakes from 1365 B.C. to 1900 A.D." โดย Sbeinati, M. R.; Darawcheh, R.; and Mouty, M.; Annals of Geophysics vol. 48 (3) p. 347-435., 2005, หรือจาก http://hdl.handle.net/2122/908.

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom