สัตว์ อายุสั้นที่สุดในโลก

สัตว์ อายุสั้นที่สุดในโลก ( Gastrotrichs )

Gastrotrichs แก็สโทรทริชส์ มีรากศัพท์มาจากภาษากรีซ ที่มีความหมาย 2 คำคือ Gaster แปลว่า กระเพาะ และคำว่า Thrix แปลว่า ผม ซึ่งมาจากลักษณะของร่างกายของมัน ที่คล้าย เส้นผมที่มีกระเพาะ สามารถพบได้ทั้งในน้ำจืด และน้ำทะเล เป็นสัตว์ขนาดเล็ก มีความยาวเพียง 0.06 - 3 มิลลิเมตร และเป็นสัตว์ ที่ อายุสั้นที่สุดในโลก คือเพียง 3 วัน เท่านั้น
เนื่องจากมีผู้นำบทความ นี้ไป Post ต่อ แล้วถูก Comment มาว่าบทความนี้ผิด เพราะสัตว์ที่อายุสั้นที่สุด คือ
  • แมลงชีปะขาว(Mayfly) ซึ่งมีอายุเพียง 1 วันเท่านั้น ซึ่งนั้นไม่ถูกต้องทั้งหมด เพราะ
  • เนื่องจากแมลงชีปะขาวมีช่วงที่เป็นตัวอ่อนที่อาศัยอยู่ในน้ำมีช่วงเวลา 20วัน ถึง 1ปี ขึ้นแต่สายพันธุ์
  • แต่เมื่อถึงช่วงตัวเต็มวัยจะกลายเป็นแมลงชีปะขาว บินขึ้นจากผิวน้ำ
  • โดยมีภาระกิจเพียง 1 เดียวเท่านั้น คือผสมพันธุ์ แล้วก็ตาย พวกมันจึงเป็นแมลงที่ไม่มีปาก เพราะไม่จำเป็นต้องกิน หรือดื่นใดๆทั้งสิ้น พวกมันมีเวลาเพียง 30 นาที ถึง 1 วัน ในการประกอบภาระกิจสืบสายพันธุ์ แล้วก็ตาย
บทความอื่น ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอ้างอิง สัตว์ อายุสั้นที่สุดในโลก ( Gastrotrichs )

  • http://en.wikipedia.org/wiki/Gastrotrich

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom