ดาวหมุนเร็วที่สุดในจักรวาล


โลกหมุนรอบตัวเองด้วยเวลาเกือบ 24 ชั่วโมง(23 ชั่วโมง 56 นาที 04. 09053 วินาที) โดยที่โลกมีความเร็วในหมุนรอบตัวเองอยู่ที่ 1,670 กิโลเมตร/ชั่วโมง แต่ดาวที่หนุนรอบตัวเองเร็วที่สุดในจักรวาลเท่าที่ค้นพบในปัจจุบันคือดาว VFTS 102 หมุนรอบตัวเองเร็วกว่า 2 ล้านกิโลเมตร/ชั่วโมง


รายละเอียด

  • ดาวที่หมุนเร็วที่สุดในจักรวาลเท่าที่มีคการค้นพบคือดาว VFTS 102 ด้วยความรเร็วในการหมุนรอบตัวเองที่กว่า 2 ล้านกิโลเมตร/ชั่วโมง(ความเร็ววัดที่บริเวณเส้นศูนย์สูตร)
  • โดยดาว VFTS 102 ก่อตัวขึ้นในบริเวณเมฆแมเจลแลนใหญ่(the Large Magellanic Cloud) ในเนบิวล่าํTarantula ซึ่งเป็นดาราจักรบริวาร(satellite galaxy) ของทางช้างเผือก
  • ด้วยความเร็วในการหนุนที่สูงขนาดนี้ทำให้เกิดแรงหนีศูนย์กลาง(Centrifugal forces)มหาศาล ก่อให้เกิดแรงเหวี่ยงแผ่ดาวให้แบนกว้างออกจนดาวมีลักษณะเหมือนจาน
  • จากการสังเกต spectroscopic พบว่าบริเวณเส้นศูนย์สูตรของดาวที่บานแผ่ออกไปจะมีแรงยึดเหนี่ยวต่ำทำให้มีชิ้นส่วนของดาวหลุดออกไป
  • ดาว VFTS 102 ค้นพบทีมสำรวจร่วม the VLT Flames Tarantula Survey โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่(VLT)ที่ตั้งอยู่ในชิลีในการสำรวจ โดยหนึ่งในทีมสำรวจนี้ก็คือ Matteo Cantiello นักดาราศาสตร์ชาวอิตาเลี่ยนที่ได้อพยพมาสหรัฐอเมริกา และปัจจุบันทำงานอยู่ที่ the Kavli Institute for Theoretical Physics ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนี
  • ส่วนทฤษฎีที่ว่าทำไมดาว VFTS 102 ถึงหมุนด้วยความเร็วสุดขีดเช่นนี้ดาดว่าเกิดจาก ดาวสองดวงที่โคจรอยู่ร่วมกันเป็นคู่(companion star in a binary system) เมื่อดาวที่มีขนาดใหญ่ขยายตัวทำให้หมุนเร็วขึ้นทำให้มวลของดาวดวงใหญ่จะค่อยหลุดไปหาดาวดวงเล็ก นานวันเข้าดาวก็สูญเสียมวลจนแตกดับเกิดการระเบิดเป็นซุปเปอร์โนวา(supernova)ผลักดันดาวอีกดวงออกมาด้วยความเร็วสูง
ภาพแสดงแบบจำลองทฤษฎีการกำเนิดของดาวที่หมุนเร็วที่สุดในจักรวาล
ข้อมูลอ้างอิง

  • http://en.wikipedia.org/wiki/VFTS_102

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom