ใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟองอากาศใครจะเชื่อว่าฟองอากาศเล็กๆ มันจะช่วยให้เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ประหยัดพลังงาน และลดการปลดปล่อยมลพิษลงได้


รายละเอียด

  • เทคโนโลยีที่ใช้ฟองอากาศขนาดเล็กเพื่อช่วยให้เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนี้มีชื่อเรียกว่า Mitsubishi’s Air Lubrication System หรือตัวย่อ MALS
  • เทคโนโลยีนี้จะทำให้การใช้เชื้อเพลิงเกิดประสิทธิภาพขึ้นทำให้ประหยัดพลังงาน และเมื่อใช้พลังงานน้อยลงก็ก่อเกิดมลพิษจาก CO2 น้อยลงตามไปด้วยนั้นก็หมายความว่าปลดปล่อยมลพิษน้อยลงตามไปด้วย
  • เทคโนโลยี่ MALS จะใช้ปั๊มสร้างฟองอากาศขนาดเล็กแล้วส่งไปตามรูด้านล่างเรือเพื่อสร้างเป็นชั้นบางๆของฟองอากาศใต้ท้องเรือที่จะทำให้เรือท้องเรือไม่สัมผัสน้ำโดยตรงทำให้ลดแรงเสียดทานลง ทำให้ประหยัดพลังงาน
  • หากใช้เทคโนโลยี MALS โดยลำพังมันจะทำให้เรือเดินสมุทรปล่อยมลพิษน้อยลง 10%
  • แต่ถ้าใช้ MALS ร่วมกับตัวเรือแบบ new über efficient hull , เครื่องยนต์ดีเซลที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กโทรนิค(lectronically controlled diesel engine) , ระบบนำความร้อนสูญเสียกลับมาใช้(waste heat recovery system) และเครื่องยนต์ใหม่ 2 เครื่อง กับเพลาขับ 2 ชุด มันจะทำให้เรือปลดปล่อยมลพิษได้น้อยลงรวมถึง 35%
  • เปอร์เซ็นต์ที่ได้นี้เทียบจากเรือแบบ MALS-14000CS หรือแบบ New Panamax 2 size 14,000 TEU*3 เมื่อกำลังขนตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต จำนวน 100 ใบ
  • โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากระเทรวง (ที่ดิน)Land, โครงสร้างพื้นฐาน(Infrastructure), ขนส่งและท่องเที่ยว(Transport and Tourism’s) ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีจาก เรือเดินสมุทรเพื่อลดก๊าซ CO2
ข้อมูลอ้างอิง

  • http://inhabitat.com/new-mitsubishi-technology-makes-ships-more-efficient-by-blowing-tiny-air-bubbles/

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom