เฮ็นรูดอล์ฟเฮิร์ตซ์(Heinrich Rudolf Hertz)
  • เกิดเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 1857 เสียชีวิตเมื่อ 1 มกราคม 1894
  • เขาเป็นนักฟิสิกส์ ชาวเยอรมัน 
  • เขาคือผู้ซึ่งอธิบาย และขยายทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของแสง ที่วางรากฐานไว้โดย Maxwell
  • เขาคือคนแรกแสดงได้อย่างจัดเจนให้ถึงการมีอยู่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้อุปกรณ์ในการผลิตและตรวจ
  • เพื่อเป็นการยกย่องเขา จึงได้นำส่วนหนึ่งของชื่อเขาคำว่า Hertz มาตั้งเป็นหน่วยวัดความถี่คลื่น ในระบบ SI Unit
อ้างอิง

  • http://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Hertz

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom