ปลาไหลกรูเปอร์ ปลาไหลน้ำลึก

ปลาไหลกรูเปอร์ เห็นภาพแล้วคงปฏิเสธไม่ได้ว่าพวกมันมีรูปร่างประหลาดสุด โดยมีปากขนาดใหญ่ แต่มีลำตัวเรียวเล็ก ดังภาพ


รายละเอียด

 • ปลาไหลกรูเปอร์(gulper eel) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Eurypharynx pelecanoides
 • พวกมันอยู่ในน้ำลึกประมาณ 150 - 1,800 เมตร ในมหาสมุทรเขตร้อน และหนาวทั่วโลก
 • พวกมันเป็นปลาน้ำลึก ที่มีรูปร่างประหลาด โดยมีปากขนาดใหญ่ แต่กับมีร่างกายที่มีลักษณะเรียวเล็ก 
 • พวกมันมีขากรรไกรที่ยึดกันอย่างหลวมๆทำให้สามารถอ้าปากได้กว้างจนสามารถกลืนเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเองได้ เมื่อพวกมันกลืนเหยื่อเข้าไป เหยื่อจะถูกเก็บอยู่ที่อวัยวะพิเศษที่มีลักษณะเหมือนกระเป๋าที่ขากรรไกรล่าง(เหมือนนกพีลิแกน ซึ่งทำให้บางครั้งพวกมันถูกเรียกว่าปลาไหลพีลิแกน หรือบ้างก็ถูกเรียกว่า ปลาไหลปากร่มกรูเปอร์)
 • ปลาไหลกรูเปอร์มีความยาวตั้งแต่ 3 - 6 ฟุต โดยทั่วไปมีสีดำ หรือ เขียวเข้ม บางตัวมีแถบสีขาวด้านข้างครีบหลัง(dorsal fin)
 • พวกมันมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากปลาน้ำลึกอื่นคือ มีดวงตาขนาดเล็ก ที่เชื่อกันว่าวิวัฒนาการมาเพื่อตรวจตรวจจับแสงลางๆ ไม่ใช่เพื่อมองภาพ
 • พวกมันมีลักษณะที่แต่ต่างจากปลาไหลอื่นอย่างมาก คือ ไมีคลีบอก(pectoral fins)ขนาดเล็กมากจนแทบจะเรียกว่าไม่มีก็ได้
 • พวกมันยังมีหางที่มีลักษณะเหมือน แส้ที่ยาวมาก จนทำให้ตัวอย่างของพวกมันทึ่ถูกลากขึ้นมาบนผิวน้ำจะพบว่าหางของพวกมันมักจะมัดติดอวนหลายปม โดยปลายหางจะมีอวัยวะที่ที่สร้างแสงได้ที่เรียกว่า photophore พวกมันสร้างแสงเป็นสีชมพูที่จะกระพริบได้(คาดว่ามีประโยชน์ในการล่อเหยื่อมาเข้าปลากขนาดใหญ่ของพวกมันเมื่อเหยื่อเข้ามใกล้พวกมันก็จะพุ่งงับด้วยปากขนาดใหญ่ เนื่องจากร่างกายของพวกมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ไปว่ายไล่งับเหยื่อ)
 • ถึงพวกมันจะมีปลาขนาดใหญ่แต่ก็คาดกันว่าอาหารหลักๆของพวกมันจะเป็นสัตว์ขนาดเล็ก เพราะพวกมันมีฟันขนาดเล็กมากซึ่งไม่เหมาะสมในการล่าเหยื่อขนาดใหญ่ การที่พวกมันมีปากขนาดใหญ่อาจเพื่อให้สามารถล่าเหยื่อได้หลากหลายขนาดในเวลาที่อาหารขาดแคลน หรือใช้ปากในลักษณะแหขนาดใหญ่โดยปลาไหลจะว่ายเข้าสู่ฝูงกุ้ง หรือเหยื่อโดยอ้าปากกว้างเมื่อเหยื่อเข้าปากพวกมันก็จะปิดปากแล้วกรองน้ำผ่านเหงือก
ภาพแบบปลาไหลกรูเปอร์ แบบเต็มตัว

ข้อมูลอ้างอิง

 • http://www.teara.govt.nz/en/deep-sea-creatures/3/3
 • http://www.seasky.org/deep-sea/gulper-eel.html
 • http://www.arkive.org/gulper-eel/eurypharynx-pelecanoides/image-G86407.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom