เจ้าแห่งหนูRat King เจ้าแห่งหนู เป็นชื่อเรียก กลุ่มหนูจำนวนมากที่มีหางยึดกันอยู่ เป็น ปุ่มปม ในสมัยโบราณมีความเชื่อว่า การพบเห็นพวกมันจะนำมาซึ่งโชคร้าย หรือ ภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้นในเวลาอันใกล้

รายละเอียดเกี่ยวกับ เจ้าแห่งหนู

  • เจ้าแห่งหนู คือ กลุ่มของหนูหลายตัวที่หาง ยึดติดกันด้วย เลือด , น้ำแข็ง , คราบสกปรก , มูล หรือ พันกันเป็นปมเอง
  • จำนวนหนูที่หางพันกันจนเกิดเป็น เจ้าแห่งหนู นั้นมีจำนวนไม่แน่นอน แต่การที่จะเกิดการยึดติดกันทีละมากๆนั้นมีโอกาสเกิดได้น้อยมาก
  • ส่วนมากมีการพบ เจ้าแห่งหนู และซาก ของมันใน เยอรมัน เป็นส่วนมาก
  • มีบันทึกที่สืบค้นได้ถึงการปรากฏตัวของ เจ้าแห่งหนู ที่เก่าแก่ที่สุดนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1564
  • ซากของ เจ้าแห่งหนู ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือ ซากเจ้าแห่งหนู ที่ค้นพบในปี 1828 ที่ เผาไฟในโรงสี ของ Buchheim ในเยอรมัน จำนวนหนูที่เกาะกลุ่มอยู่ด้วยกันนั้นมากถึง 32 ตัว (ภาพจั่วหัว) ซากนี้ถูกเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Mauritianum ในเมือง Altenburg ประเทศ เยอรมัน
  • โดยมาก เจ้าแห่งหนูที่พบ จะเป็นหนูดำ( R. rattus ) มีเพียงครั้งเดียวที่พบเป็นหนู Sawah
ตัวอย่างเจ้าแห่งหนู ที่มีการศึกษาและรายงานการค้นคว้า

ภาพที่จะเห็นต่อไปนี้เป็น เจ้าแห่งหนูที่ค้นพบในปี 1963 โดยชาวไร่ที่ชื่อว่า P. van Nijnatten ที่เมือง Rucphen ประเทศเนเธอร์แลนด์( Netherlands) ที่ตีพิมพ์รายงานโดย นาย M. Schneider


หนูที่พบมีจำนวน 7 ตัว ถูกดองอยู่ในถาด จะเห็นว่าหางของมันพันกัน


จากการศึกษาพบว่าบริเวณหางของหนู เกิดเป็น เนื้อด้าน( แคลลัส callus ) ขึ้นบริเวณที่หาง ของหนูเหล่านั้นหัก ซึ่งเป็นการยืนยันว่า ระหว่างที่หางมันติดกัน พวกมันยังคงดำรงณ์ชีวิตอยู่ได้เป็นระยะเวลานาน ก่อนจะเสียชีวิต
ส่วนความเชื่อเรื่องโชคลาง ว่าการพบเจ้าแห่งหนูนั้นจะเกิดเรื่องร้ายๆขึ้น น่าจะมีผลมาจาก การที่บ้านใด เมืองใด มีหนูเป็นจำนวนมาก จน พวกมันอยู่ กินกันอย่างแออัดจนหางพันติดกันได้ ย่อมแสดงว่ามีหนูเป็นจำนวนมาก ที่นั้นย่อมสกปรก และหนูก็เป็นพาหนะ นำโรคร้าย เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิด โรคระบาด ตามมา
ความคิดเห็น โดย Admin DEN
ข้อมูลอ้างอิง เจ้าแห่งหนู

อ้างอิงในส่วนเนื้อหา และรูปภาพ


อ้างองในส่วนเนื้อหา และรูปภาพ ที่ค้นพบในเนเธอร์แลนด์

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom