Dennis Gabor ชายผู้ค้นพบวิธีบันทึกภาพ ฮอโลแกรม

Dennis Gabor ชายผู้ค้นพบ วิธีบันทีกภาพ ฮอโลกราฟ (holograph)

Today วันนี้(5/6/53)เห็นโลโก้ Google เปลี่ยนไปอีกแล้ว แต่เห็นแล้วไม่ get ว่ามันหมายถึงอะไรจึง ด้วยความสอดรู้ สอดเห็นจนเป็นนิสัย ก็ต้อง Click เข้าไปดูกันซะหน่อย ปรากฏว่ามันเป็นเรื่องราว ของ วิศวกรไฟฟ้า นักฟิสิกส์ นามว่า เดนนิส กาบอร์(Dennis Gabor)

รายละเอียดเกี่ยวกับ นาย Dennis Gabor

 • นายเดนนิส กาบอร์(Dennis Gabor) เป็นบุคคลแรกที่ค้นพบวิธีการสร้างภาพถ่ายแบบ ฮอโลแกรม(Hologram)
 • นายเดนนิส กาบอร์ เกิดเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 1900 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 1979
Dennis Gabor ชายผู้ค้นพบ วิธีบันทีกภาพ ฮอโลกราฟ (holograph)
ภาพถ่าย นายเดนนิส กอบอร์ ( Dennis Gabor ) กำลังอธิบายเทคนิคการสร้างภาพถ่าย ฮอโลแกรม
 • เทคนิคในการสร้างภาพฮอโลแกรม เรียกว่า ฮอโลกราฟี(Holography) คือ เทคนิคในการสร้างภาพ ที่มีมิติที่สาม ลงบนแผ่นฟิมล์
 • การค้นพบเทคนิค ฮอโลกราฟีเกิดขึ้นในปี 1947 ขณะที่ เดนนิส กำลังทำการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน จึงเรียกเทคนิคดังกล่าวว่า อิเล็กตรอน ฮอโลกราฟี(Electron holography)
 • อิเล็กตรอน ฮอโลกราฟี ทำให้การมองเห็นผ่านกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนสามารถมองเห็นรายละเอียด มิติด้านความตื้นลึก หนาบางของภาพได้ดีขึ้น
Dennis Gabor ชายผู้ค้นพบ วิธีบันทีกภาพ ฮอโลกราฟ (holograph)
ภาพถ่ายนี้บันทึกภาพด้วยเทคนิค ฮอโลกราฟี อิเล็กตรอน ของ อนุภาคระดับนาโนเมตรของ ซิลิก้า จะเห็นว่าส่วนที่บางจะมีสีจาง และส่วนที่หนาจะมีสีเข้ม ทั้งยังมองเห็นในส่วนทีซ้อนทับกัน จะมีสีเข้มขึ้น
 • จนกระทั้งในปี 1960 มีการใช้แสงเลเซอร์(Laser) ในการสร้างภาพฮอโลแกรม ซึ่งทำให้ภาพที่ถูกบันทึกลงบนแผ่นฟิมล์ จะเปลี่ยนไปแล้วแต่มุมมอง สามารถมองเห็นภาพที่ซ่อนอยู่ได้เฉพาะบางมุมมอง เท่านั้น

ภาพ ฮอโลแกรมที่บันทึกด้วยแสงเลเซอร์ รูปเรือใบ จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย จากการ ด้วยมุมมองต่างๆ

ความแตกต่างระหว่าง ภาพถ่ายธรรมดา กับ ภาพฮอโมแกรม

 • ภาพถ่ายธรรมดาจะบันทึกความเข้ม (intensity) และ บันทึก สี ซึ่งได้จาก ความยาวคลื่น (wavelength) ของแสง ลงบนจุดที่มันตกกระทบบนแผ่นฟิมล์
 • แต่สำหรับภาพฮอโลแกรมนั้น นอกจากจะบันทึก ความเข้ม และสี ยังมีการบันทึก เฟส (phase) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทำให้สามารถสร้างกลับ หน้าคลื่นของแสง ให้สเหมือน กับแสงที่สะท้อนออกจากวัตถุ มาเข้าตาเราโดยตรงได้ ทำให้เห็นภาพนั้นมีสภาพเหมือน 3 มิติ
ถาม แล้วมันเกี่ยวกับ โลโก้ Google วันนี้ ?
ตอบ เนื่องจากวันนี้เป็นครบรอบวันเกิดที่ 110 ปี ของ เดนนิส กอบอร์ ผู้ค้นพบวิธีสร้างภาพ ฮอโลแกรม
บทความที่เกี่ยวข้องกับ ภาพถ่าย

ข้อมูลอ้างอิง Dennis Gabor ชายผู้ค้นพบ ฮอโลกราฟ

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Dennis_Gabor << อ้างอิงในส่วน เนื้อหา ประวัติของ Dennis Gabor >>
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Holography << อ้างอิงในส่วน เนื้อหา ภาพฮอโลแกรม >>
 • http://www.ornl.gov/info/ornlreview/rev28-4/text/electron.htm << อ้างอิงในส่วน ภาพ ฮอโลแกรม อนุภาคซิลิก้า >>
 • http://people.tribe.net/536fc584-c468-427a-954a-e117a57e563e/photos/f1e684c9-56fe-4525-a33d-945acebb02d8 << อ้างอิงในส่วนภาพ ฮอโลแกรม เรือ >>

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom