ภาพถ่ายต่อเนื่อง ครั้งแรกในโลก

ภาพถ่ายต่อเนื่อง ครั้งแรกในโลก

The horse in Motion เป็น ภาพถ่ายต่อเนื่อง ครั้งแรกในโลก ฝีมือช่างภาพชาวอังกฤษ(English ) นามว่า Eadweard Muybridge

ข้อมูล ภาพถ่ายต่อเนื่อง ครั้งแรกในโลก

  • ในปี 1878 หลังจากมี ภาพถ่าย ภาพแรกในโลก 52 ปี และหลังจากมี ภาพถ่ายสี ภาพแรกในโลก 17 ปี นาย Eadweard Muybridge ได้คิดค้นเทคนิคการถ่ายภาพต่อเนื่องขึ้น
  • โดยนาย เอ็ดวาร์ด ได้ทำการถ่ายภาพคนควบม้าอย่างต่อเนื่องด้วยกล้อง 12 ตัว
  • โดยใช้เทคนิคการลั่นชัตเตอร์ด้วย เส้นเชือกที่ขึงไว้ที่พื้น เมื่อกีบเท้าม้าสัมผัสเชือก ก็เป็นสัญญาณให้ทำการกล้องถ่ายรูป เป็นชุดๆ อย่างต่อเนื่องตามจุดที่กำหนด
  • เมื่อนำภาพถ่ายจากกล้องแต่ละตัวมาวางเรียงกัน จะได้ภาพถ่ายต่อเนื่อง ครั้งแรกในโลก โดยครั้งแรกนั้นเขาสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ 12 ภาพ
  • และนั้นเป็นการจุดเริ่มต้นของ ศาสตร์ภาพเคลื่อนไหว หรือ ภาพยนต์ ในเวลาต่อมา

ภาพนาย Eadweard Muybridge

ข้อมูลอ้างอิง ภาพถ่ายต่อเนื่อง ครั้งแรกในโลก

  • http://en.wikipedia.org/wiki/Eadweard_Muybridge
  • http://photography.nationalgeographic.com/photography/photographers/photography-timeline.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom