หนังสือ ที่ เล็กที่สุดในโลก ( Smallest Book )

หนังสือ ที่ เล็กที่สุดในโลก
Nanotechnology นาโนเทคโนโลยี่ ได้สร้าง หนังสือ ที่ เล็กที่สุดในโลก จนไม่สามารถอ่านได้ด้วยตาเปล่า หากคุณต้องการจะอ่านมัน ก็ต้องอ่านผ่านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ( Electron Microscope ) และ หนังสือเล่มนี้ยังถือว่าเป็น หนังสือที่มีขนาดนาโน เล่มแรกของโลก

ข้อมูลเฉพาะ หนังสือ ที่ เล็กที่สุดในโลก

  • สร้างเมื่อ 9 เมษายน 2007
  • สร้างโดย นาย Robert Chaplin แห่ง มหาวิทยาลัย Nano Imaging Facility of Simon Fraser
  • หนังสือเล่มนี้มีขนาด 0.07 x 0.10 มิลลิเมตร
  • ทั้งหน้าปรากฏข้อความว่า " Teeny Ted From Turnip Town "
  • หนังสือนี้ ได้ทำการสร้างไว้า 100 ชุด ที่ SFU lab
  • ได้รับ เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ISBN-978-1-894897-17-4
  • มันทำลายสถิติ คัมภีร์ไบเบิ้ล เล่มเล็กที่สุดในโลก ที่มีขนาด 5 x 5 มิลลิเมตร จาก MIT ทำสถิติไว้เมื่อปี 2001 และ หนังสือ เล่ม เล็กที่สุดในโลก ที่มีชื่อว่า Chekhov’s Chameleon ที่มีขนาด 0.9 x 0.9 มิลลิเมตร ของนาย Palkovic ทำสถิติไว้เมื่อปี 2002 ลงอย่างราบคาบ wowboom
หนังสือ เล่ม เล็กที่สุดในโลก
รูป ขยายชัดๆว่า ข้อความเขียนไว้ว่า " Teeny Ted From Turnip Town " ขนาด 0.07 x 0.10 mm. จึงทำให้มันเป็น หนังสือที่ เล็กที่สุดในโลก ขณะนี้ ( 3 เมษายน 2552 )


บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ หนังสือ


ข้อมูลอ้างอิง หนังสือ เล่มเล็กที่สุดในโลก

  • Simon Fraser University; Robin Chaplin
  • http://www.nanowerk.com/news/newsid=1773.php

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom