หนังสือพิมพ์ ฉบับแรกของโลก ( First newspaper in World )

หนังสือพิมพ์ ฉบับแรกของโลก
Relation รีเลชั่น หรือชื่อเต็มว่า " Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien" ถือว่าเป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ที่ทำการตีพิมพ์ออกมาอย่างต่อเนื่อง ไม่พิมพ์หยุดๆ ฉบับแรกของโลก ที่ใช้เทคโนโลยี่การพิมพ์จากแท่นพิมพ์ ได้ทำการจัดพิมพ์ที่เมือง Strassburg ประเทศเยอรมันนี ( Germany ) ในปี ค.ศ. 1605 จึงนับเป็นการตีพิมพ์ หนังสือพิมพ์ สมัยใหม่ ครั้งแรกในโลก

Acta Diurna คือจุดเริ่มต้น ของพัฒนาการของหนังสือพิมพ์ครั้งแรก ที่มีบันทึกพอจะสืบค้นได้ โดยเริ่มตั้งแต่ ก่อนคริสต์กาล 59 ปี ในยุคของพระเจ้าจูเรียสซีซาร์ (Julius Caesar) โดยใช้ชื่อที่เรียกว่า " The Roman Acta Diurna" ใช้การเขียนข้อความลงบนกระดานขนาดใหญ่ นำำไปตั้งไว้ในแหล่งชุมนุมชน ทำกันเป็นกิจลักษณะกันทีเดียว คือ มีข่าวสาร Update กันทุกวันทีเดียว เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องราวของรัฐบาล โครงการณ์ด้านการทหาร การพิจารณาคดี และการลงโทษ ทรามาน ต่างๆ ให้แก่ชาวโรมัน ในกรุง โรม

หนังสือพิมพ์ ฉบับแรกของอังกฤษ
หนังสือพิมพ์ ฉบับแรกของอังกฤษ เกิดขึ้นในปี 1665 ในชื่อหนังสือพิมพ์ " Oxford Gazette " โดยมีลักษณะการพิมพ์เป็นแบบ 2 คอลัมน์ในช่วงแรก

หนังสือพิมพ์ ฉบับแรกของทวีปอเมริกา
หนังสือพิมพ์ ฉบับแรกของทวีปอเมริกา เกิดขึ้นในปี 1690 ในชื่อหนังสือพิมพ์ " Boston "
หนังสือพิมพ์ ฉบับแรกของไทย
หนังสือพิมพ์ ฉบับแรกของประเทศไทย เกิดขึ้นวันที่ 1 มีนาคม 1865 ในชื่อหนังสือพิมพ์ว่า หนังสือจดหมายเหตุฯ ( Bangkok Recorder ) โดยออกเป็นรายปักษ์ความหนาจำนวน 8 หน้า ด้วยยอดพิมพ์ 300 ฉบับ

บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ หนังสือ


ข้อมูลอ้างอิง หนังสือพิมพ์ ฉบับแรกของโลก

  • http://4thefirsttime.blogspot.com/2007/10/748-first-newspaper-in-asia-1605-first.html
  • http://raglinen.com/category/1600s/
  • http://www.earlyamerica.com/earlyamerica/firsts/newspaper/front.html
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Bangkok_Recorder

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom