คัมภีร์ไบเบิ้ล หนังสือ ขายดีที่สุดในโลก และสถิติอันเป็นที่สุด ( Bible )

คัมภีร์ไบเบิ้ล เก่าแก่ที่สุดในโลก

Bible คัมภีร์ไบเบิ้ล เป็นหนังสืออันศักดิ์สิทธิ์ของ ชาวยิว และคริสต์ศาสนา เป็นหนังสือที่กล่าวถึงประวัติความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์โดย คัมภีร์ไบเบิ้ล แบ่งออกเป็น 2 ภาค ดังนี้
 1. คัมภีร์ไบเบิ้ลภาคพันธะสัญญาเดิม เป็นคัมภีร์ของศาสนายิวหรือยูดาห์ กล่าวถึง ความเป็นมาของจักรวาล มนุษยชาติ ประวัติชนชาติยิวในประเทศอียิปต์ วิธีประกอบศาสนพิธีในกรณีต่าง ๆ ข้อห้ามสำหรับชาวยิว ประวัติชนชาติยิวในการอพยพ วรรณคดีต่าง ๆ เป็นต้น
 2. คัมภีร์ไบเบิ้ลภาคพันธะสัญญาใหม่ เป็นคัมภีร์ของคริสต์ศาสนาโดยแท้ ประกอบด้วยหนังสือ และข้อเขียนในลักษณะจดหมาย รวมทั้งหมดมี 27 เล่ม กล่าวถึงประวัติและคำสอนของพระเยซูคริสต์ สังคมของชาวคริสต์นับตั้งแต่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงบนไม้กางเขน จนกระทั่งการเผยแพร่ศาสนาของนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล เป็นต้น และจดหมายเหตุของผู้นำตามโบสถ์ต่าง ๆ ในสมัยนักบุญเปาโล wowboom
ข้อมูล และสถิติอันเป็นที่สุด ของ คัมภีร์ไบเบิ้ล

 • ต้นฉบับคัมภีร์ไบเบิ้ลภาคพันธะสัญญาเดิม ส่วนใหญ่เขียนด้วยภาษาฮีบรู และมีบางส่วนที่เขียนด้วยภาษาอาราบิก
 • ต้นฉบับคัมภีร์ไบเบิ้ลภาคพันธะสัญญาใหม่ นั้นเขียนด้วยภาษากรีก
 • คัมภีร์ไบเบิ้ล เป็น หนังสือ ที่ ขายดีที่สุดในโลก มียอดจำหน่ายประมาณ 2.5 - 6 พันล้านเล่ม ถามว่าทำไม ? ก็เนื่องจาก คัมภีร์ไบเบิ้ลนั้นไม่ได้มีเพียง 1 เล่ม แต่มีถึง 2 ภาค โดยภาค พันธะสัญญาเดิมแบ่งได้ 39 เล่ม และ พันธะสัญญาเดิมใหม่ แบ่งได้อีก 27 เล่ม ไม่เพียงเท่านั้นยังมีผู้เขียนมากกว่า 40 คน ตั้งแต่ กษัตริย์ , คนจน , คนหาปลา , กวี , ครู , หมอสอนศาสนา
 • คัมภีร์ไบเบิ้ล เป็น หนังสือ ที่ ถูกแปลเป็นภาษาต่าง มากที่สุดในโลก อีกด้วย โดยที่คัมภีร์ไบเบิ้ลที่ได้รับการแปลทั้งหมดมี 438 ภาษา หรือแปลเพียงภาคพันธะสัญญาเดิม หรือ ใหม่ เท่านั้น ก็มีการแปลเพิ่มอีก 1,168 ภาษา หรืิอ แปลเพียงบางส่วน ก็มีการแปลเพิ่มอีก 848 ภาษา รวมมีการแปลคัมภีร์ไบเบิ้ลมากถึง 2,454 ภาษา (ข้อมูลเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2007 )
 • คัมภีร์ไบเบิ้ล เป็น หนังสือโบราณ ที่เขียนด้วยลายมือ ใหญ่ที่สุดในโลก คัมภีร์ไบเบิ้ล เล่มนี้มีปริศนามากมาย และเป็นคัมภีร์ไบเบิ้ลที่แปลกประหลาดที่สุดเล่มหนึ่งในโลก คัมภีร์ไบเบิ้ลเล่มนี้มีชื่อว่า " Codex Gigas " หรือที่รู้จักในกันในฉายาว่า " คัมถีร์ไบเบิ้ล ปีศาจ Devil's Bible " ด้วยขนาด 92 x 50 x 22 เซ็นติเมตร ( สูง x กว้าง x หนา ตามลำดับ ) หนัก 75 กิโลกรัม
 • คัมภีร์ไบเบิ้ลเก่าแก่ที่สุดในโลก ที่มีการค้นพบตอนี้ ชื่อว่า " Codex Sinaiticus " คาดการณ์ว่าเขียนขี้นประมาณ 50 - 100 หลังคริสตกาล ( รูปบนสุดของบทความคือ Codex Sinaiticus คัมภีร์ไบเบิ้ลเก่าแก่ที่สุดในโลก )
 • คัมภีร์ไบเบิ้ล ครองตำแหน่ง หนังสือ ที่ เล็กที่สุดในโลก ในปี 2001 ด้วยขนาด 5 x 5 มิลลิเมตร จัดสร้างโดยสถาบัน MIT และถูกทำลายสถิติลงในปี 2002
คัมภีร์ไบเบิ้ลเล็กที่สุดในโลก
รูปคัมภีร์ไบเบิ้ลเล็กที่สุดในโลก ย่อลงด้วยอัตราส่วน 1 : 600

บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ หนังสือ


ข้อมูลอ้างอิง คัมภีร์ไบเบิ้ล หนังสือ ขายดีที่สุดในโลก และสถิติอันเป็นที่สุด

 • http://www.geocities.com/ac_christ/bible.htm
 • http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_best-selling_books ; อ้างอิงข้อมูลในส่วน ยอดขายคัมภีร์ไบเบิ้ล
 • http://www.ubs-translations.org/about_us/#c165 ; อ้างอิงข้อมูลในส่วนคัมภีรย์ไบเบิ้ล แปลเป็นภาษาต่างๆ
 • http://www.faithhelper.com/ntrel2.htm ; อ้างอิงในส่วนคัมภีร์ไบเบิ้ลเก่าแก่ที่สุดในโลก

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom