หอสมุด ใหญ่ที่สุดในโลก ( Biggest Library )

หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หอสมุดใหญ่ที่สุดในโลก

Library of Congress หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน เป็น หอสมุด ที่ ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นป็นหอสมุดแห่งชาติของอเมริกา ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1800 ตามกฎหมายของรัฐสภาอเมริกัน เป็นหน่วยงานที่แต่งตั้งโดยประธานาธิบดีภายใต้ความเห็นชอบของสภาสูงเพื่อให้ เป็นแหล่งข้อมูลด้านกฎหมายของรัฐบาล ตั้งอยู่ในพื้นที่อาคาร 3 หลังในวอชิงตันดีซี ภายหลังถูกเพลิงไหม้ ในปี ค.ศ. 1814 ทำให้เอกสารถูกทำลายไปเป็นจำนวนมาก ในปี ค.ศ. 1815 รัฐสภาอเมริกันได้ซื้อหอสมุดของโทมัส เจฟเฟอร์สัน ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็น 2 เท่าของหอสมุดรัฐสภาอเมริกันเดิม และเปลี่ยนรูปแบบจากข้อมูลเฉพาะรัฐสภาเป็นหอสมุดเก็บ หนังสือ ข้อมูล ค้นคว้า อ้างอิงต่างๆ ทั่วไป

แผนผนัง หอสมุดรํฐสภาอเมริกัน
แผนผัง พื้นที่อาคาร หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

สถิติ อันเป็นที่สุดของ หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
 • มีหนังสือ และสิ่งพิมพ์ชนิดอื่นๆ เก็บรักษาไว้กว่า 32 ล้านรายการ
 • สิ่งพิมพ์ชนิดอื่นๆ เก็บรักษาไว้กว่า 3 ล้านรายการ
 • เทปบันทึกภาพ และเสียงกว่า 3 ล้านรายการ
 • รูปภาพต่างกว่า 12.5 ล้านรูป
 • แผนที่กว่า 5.3 ล้านแผ่น
 • โน็ตเพลง กว่า 5.6 ล้านแผ่น
 • งานเขียนด้วยลายมือ ( Manuscript ) กว่า 62 ล้านรายการ
 • มีความยาวชั้นวางหนังสือ วัดรวมกันยาวกว่า 650 ไมล์
 • หอสมุดมี หนังสือ สิ่งพิมพ์ และอื่นๆกว่า 22,000 รายการส่งเข้ามาเก็บรักษาไว้ ณ หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ทุกวัน
 • หอสมุดสามาถบรรณานุกรม บันทึกข้อมูลเพื่อการสืบค้น หนังสือ สิ่งพิมพ์ และอื่นๆ ได้วันละประมาณ 10,000 รายการในแต่ละวัน
 • รายการหลักที่ทางหอสมุดได้รับมากที่สุดในแต่ละวัน คือ เอกสารเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับสิทธิบัตร ( Copyright registration process )
 • ภายในหอสมุด มีหนังสือกว่า 470 ภาษา แต่กว่าครึ่งของหนังสือทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ
 • หอสมุดรัฐสภาอเมริกา ติดอันดับหนึ่ง หอสมุดที่มีหนังสือหายากมากที่สุดในอเมริกาเหนือ ( ประมาณ 7 แสนรายการ ) ทั้งหนังสือในศตวรรษที่ 15 wowboom
ห้องอ่านหนังสือหอสมุดอเมริกัน
รูปบริเวณห้องอ่านหนังสือกลาง ของ หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

สุดยอด หนังสือหายาก ในหอสมุด ออฟ คอนเกรสส์

 • หนังสือที่พิมพ์เล่มแรกในอเมริกาเหนือ ที่ชื่อว่า “ The Bay Psalm Book ” ในปี ค.ศ. 1640
 • หนังสือเด็กหายาก ที่ชื่อว่า “ The Children's New Play-Thing ” พิิมพ์ที่ Philadelphia ในปี ค.ศ. 1763 และ “ The Children's Bible ” พิิมพ์ที่ Philadelphia ในปี ค.ศ. 1763
 • หนังสือเล็กที่สุด ใน หอสมุด นี้คือ “ Old King Cole. ” มันมีขนาด 0.1 x 0.1 เซ็นติเมตร การจะเปิดหนังสือเล่มนี้ได้แต่ละหน้าต้อง ใช้ปลายเข็มเปิดเท่านั้น
 • หนังสือใหญ่ที่สุด ใน หอสมุด นี้คือ หนังสือรูปภาพถ่ายชาวภูฏาน ( Bhutan ) ที่มีขนาด 1.5 x 2.1 เมตร
หนังสือใหญ่ที่สุดในโลก
หนังสือที่ใหญ่ที่สุด ใน ออฟ คอนเกรสส์
 • เอกสารที่ใช้การพิมพ์เก่าที่สุด คือ บทสวดในศาสนาพุทธ ( Buddhist Sutra ) ที่พิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 770
 • เอกสารเขียนโดยลายมือที่เก่าแก่ที่สุด คือ จารึกบนแผ่นหิน( Cuneiform Tablet ) ที่มีอายุ 2040 ปีก่อนคริสตกาล
 • เอกสารสำคัญต่างๆ ที่ดำเนินการ โดย ประธานาธิปดี 23 คน ตั้งแต่ ประธานาธิปดีจอร์จ วอชิงตัน ( George Washington ) เป็นประธานาธิปดีคนแรกของสหรัฐอเมริก ถึง ประธานาธิปดีแคลวิน คูลิดจ์ ( Calvin Coolidge ) เป็นประธานาธิปดีคนที่ 30
 • สุดยอดสมบัติล้ำค่าที่สุด ของ หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน คือ คัมภีร์ไบเบิ้ลกูเทนเบิร์ก ( Gutenberg Bible ) เป็นหนังสือเล่มแรกที่พิมพ์ในยุโรป ที่เยอรมันนี Germany ในปี ค.ศ. 1450 และคัมภีร์ไบเบิ้ลกูเทนเบรจ เล่มนี้ถือว่าเป็น 1 ใน 3 เล่ม ที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก
คัมภีร์ไบเบิ้ล โดยการพิมพ์ เก่าที่สุดในยุโรป
คัมภีร์ไบเบิ้ลกูเทนเบิร์ก ( Gutenberg Bible ) เป็นหนังสือเล่มแรกที่พิมพ์ในยุโรป


บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ หนังสือ

คัมภีร์ไบเบิ้ล หนังสือขายดีที่สุดในโลก ไบเบิ้ล แห่ง ปีศาจ หนังสือโบราณ ใหญ่ที่สุดในโลก หนังสือ ที่ แพงที่สุดในโลก หนังสือ การ์ตูน แพงที่สุดในโลก หนังสือ ที่ ลึกลับที่สุดในโลก หนังสือพิมพ์ ฉบับ แรกของโลก หนังสือ ที่ เล็กที่สุดในโลก หนังสือ ที่ หนาที่สุดในโลก เกาะรูปหัวใจ

ข้อมูลอ้างอิง หอสมุด ใหญ่ที่สุดในโลก ( ฺBiggest Library )

 • http://www.loc.gov/about/facts.html
 • http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special%3ASearch&search=The+Bay+Psalm+Book&go=Go
 • http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~danielsofmassachusettsbaycolony/psalmsbook.html
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Gutenberg_Bible

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom