กลุ่มสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว คล้าย แมงกะพรุนPortuguese Man-of-War คือ สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่อยู่รวมเป็นอาณานิคม พวกมันมักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นแมงกะพรุน พวกมันอาศัยอยู่ร่วมกัน แบ่งหน้าที่กันทำงาน และหากิน

รายละเอียดเกี่ยวกับ Portuguese Man-of-War


 • พวกมันมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Physalia physalis ซึ่งต่อไปขอเรียกว่า แมนออฟวอร์
 • แมนออฟวอร์ เป็น ประกอบด้วย สิ่งชีวิตเซลล์เดียว 4 ชนิด อันประกอบด้วยสายพันธุ์ polyps และ medusoids
 • แมนออฟวอร์ บ้างรู้จักกันในชื่อว่า ขวดสีน้ำเงิน(Bluebottle)
 • ส่วนชื่อ Portuguese man of war นั้นมาจากรูปร่างของพวกมันที่เหมือน เรือรบของโปตุเกส ในช่วง ศตวรรษที่ 15 - 16 ที่มีชื่อเรียกว่า แมนออฟวอร์ (man-of-war)
 • แมนออฟวอร์ พบได้ตามมหาสมุทรเปิดโดยทั่วไปได้ทั่วโลกที่มี กระแสน้ำอุ่น แต่สามารถพบได้มากที่มหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรอินเดีย และทางเหนือของแอทแลนติก
 • แมนออฟวอร์ จะลอยอยู่บนผิวน้ำ เคลื่อนที่ไปตามกระแสน้ำ หรือลมทะเลจะพัดพาไป ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง
 • แมนออฟวอร์ จะมี ร่างกายส่วนบนที่เรียกว่า marissa หรือ sail ลอยอยู่บนผิวน้ำมีสีม่วง หรือ สีน้ำเงิน หรือ สีชมพู มีลักษณะค่อนข้างโปร่งใส มีความยาวตั้งแต่ 9 - 30 เซ็นติเมตร และสามารถลอยตัวอยู่ได้ด้วยการสร้างก๊าซ Carbon dioxide ที่เข้มข้นถึง 90% ขึ้นเองอัดอยู่ในร่างกายเพื่อช่วยในการลอยตัว แต่พวกมันก็สามารถ แฟบตัวเพื่อดำน้ำเพื่อหนีการโจมตีได้
 • พวกมันมีหนวดเป็นระยางอยู่ใต้ผิวน้ำบางเส้นมีความยาวถึง 22 เมตร แต่โดยเฉลี่ยมีความยาวประมาณ 10 เมตร
 • หนวดแต่ละเส้นจะมีเข็มพิษ ที่ใช้ในการล่าเหยื่อ พิษนี้สามารถฆ่าปลาขนาดเล็กได้ แต่ ไม่รุนแรงพอที่จะสังหารมนุษย์
 • โดยหนวดแต่ละเส้นจะมีเซลล์ที่สามารถหดตัวได้ ใช้สำหรับลากเหยื่อที่จับได้ เข้าสู่ระบบย่อยของ polyps ชนิดที่ชื่อเรียกว่า Gastrozooids มีลักษณะเป็นหนวดสั้นๆ อยู่ใต้ส่วนที่ลอยน้ำ
 • การย่อยอาหารของ Gastrozooids ทำได้ด้วยการหลั่งสาร เอนไซม์ ต่างๆที่สามารถย่อย โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน ได้ออกมา ย่อยเหยื่อที่จับได้
 • Gastrozooids ยังมีหน้าที่ในการขยายพันธุ์ อีกด้วย
 • พวกมันเป็น สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่อยู่รวมเป็นอาณานิคม เพื่อทำหน้าที่ต่างเกื้อหนุนกัน ในสิ่งที่สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว อื่นทำไม่ได้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพกว่าการอยู่แยกกันเพียงลำพัง
แล้วพวกเรามนุษย์ เป็น สิ่งมีชีวิตที่ อยู่ร่วมกันเพื่อ เกื้อหนุนกัน หรือ เปล่า ?
คลังรูปภาพ กลุ่มสิ่งมีชีวิต คล้าย แมงกะพรุน


ส่วนบนของ Portuguese man of war จะมีส่วนที่คล้ายใบเรือ อันเป็นที่มาของชื่อ และพวกมันก็ถูกเข้าใจผิดว่าเป็น แมงกะพรุน เสมอๆ แต่ไม่ใช่เนื่องจาก พวกมันเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิต ที่รวมตัวกันเกื้อหนุนกัน


สภาพของผู้ถูกพิษของ Portuguese man of war สำหรับมนุษย์นั้นไม่อัตรายถึงชีวิต

อธิบายเพิ่มเติม กลุ่มสิ่งมีชีิวิตเซลล์เดียว

 • สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว (unicellular) คือสิ่งมีชีวิต ที่ มีเซลล์เดียว และสามารถดำรงค์ชีพได้โดยลำพัง เช่น โปโตซัว อะมีบ้า เห็ด รา เป็นต้น
 • สิ่งมีชีวิตหลายเซล (multicellular) คือสิ่งมีชีวิตที่ประกอบขึ้นด้วยหลายเซลล์ แต่ละเซลล์ไม่สามารถดำรงค์ชีพได้โดยลำพัง เช่น มนุษย์ หมู หมา กา ไก่ เป็นต้น
 • กลุ่มสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ( colonial organism ) คือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว หลายชนิด ที่มี สปีชีส์เดียวกัน ที่อาศัยอยู่รวมกัน เพื่อเกื้อหนุนกัน ทำให้พวกมันแข็งแกร่ง เพิ่มความสามารถในการหาอาหาร เพิ่มความสามารถในการป้องกันตัว กว่า การอยู่ตามลำพัง พวกมันสามารถแยกออกจากกัน และดำรงค์ชีพได้โดยลำพัง
ข้อมูลอ้างอิง กลุ่มสิ่งมีชีวิต คล้าย แมงกะพรุน

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Portuguese_Man_o%27_War << อ้างอิงในส่วน เนื้อหา >>
 • http://ocean.nationalgeographic.com/ocean/photos/colossal-sea-creatures/#giant06-man-o-war_17455_600x450.jpg << อ้างอิงในส่วน รูปภาพ >>
 • http://www.typicallyspanish.com/news/publish/article_17350.shtml << อ้างอิงในส่วน รูปภาพ >>

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom