แมงกะพรุน ตัว ใหญ่ที่สุดในโลก

แมงกะพรุน ตัว ใหญ่ที่สุดในโลก

Nomura's Jellyfish แมงกะพรุนโนมูร่า เป็นสายพันธุ์ แมงกะพรุนยักษ์ พวกมันท่องอยู่ในทะเลของญี่ปุ่น เกาหลี และประเทศจีน ด้วยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า 2 เมตร น้ำหนักกว่า 200 กิโลกรัม แมงกะพรุนโมมูร่า จึงเป็น 1 ในสายพันธุ์ แมงกะพรุน ตัว ใหญ่ที่สุดในโลก ร่วมกับ แมงกะพรุน Lion's mane jellyfish แต่ตอนนี้แมงกะพรุนโนมูร่า กำลังสร้างปัญหาแก่ชาวประมงอย่างมาก เนื่องจากการเพิ่มจำนวนอย่างมาก

ทำไม แมงกะพรุนยักษ์ จึงก่อปัญหา ?


 • เนื่องจาก พวกมันเพิ่มจำนวนมากขึ้นกว่า ปกติถึงร้อยเท่า
 • พวกมันเข้าไปติดในอวน ของชาวประมงทำให้อวนเกิดความเสียหาย
 • แมงกะพรุนยักษ์ พวกนี้มีพิษ ทำให้ชาวประมงได้รับบาดเจ็บ
 • ปัญหาในการควบคุมปริมาณ แมงกะพรุนยักษ์ นี้เนื่องจากพวกมัน มีพลังชีวิต และความสามารถในการดำรงณ์เผ่าพันธุ์สูงมาก เมื่อพวกมันถูกจับ หรือทำร้าย พวกมันจะปล่อยน้ำเชื้อ และไข่ออกมาทิ้ง นับพันล้านเซล และเมื่อสภาวะที่เหมาะสม พวกมันจะกำเนิดเป็นแมงกะพรุนเล็กๆ นับล้านๆ
การประมง แมงกะพรุน
จะเห็นว่าพวกมันมีจำนวนมากมาย ถึงช่วงหลังจะมีการรณรงณ์ให้มีการบริโภค แมงกะพรุน แต่ก็ยังไม่สามารถลดจำนวนพวกมันลงได้

สาเหตุของการเพิ่ม จำนวนอย่างผิดปกติ ของ แมงกะพรุนยักษ์

สาหตุที่แน่นอนยังไม่ทราบแน่นอน แต่คาดว่าเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
 1. คาดว่า เนื่องจากการเดินเรือที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในภูมิภาคนี้ ทำให้ตัวอ่อนของแมงงกะพรุนยักษ์ติดไปกับเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ต่างไปแพร่พันธุ์ในสถานที่ต่างๆมากมาย
 2. คาดว่า น้ำทะเลมีการปนเปื้ยน จากแร่ธาตุและสารอาหารจาก น้ำทิ้งจากฟาร์ม และอุตสหกรรม ต่างจากมนุษย์
 3. คาดว่า เนื่องจากมีการจับสัตว์น้ำเป็นจำนวนมาก ทำให้สัตว์ที่เป็นผู้ล่า ของแมงกะพรุนยักษ์ในช่วงตัวอ่อนลดลงอย่างมากจึงส่งผลให้ แมงกะพรุนยักษ์มีอัตราการรอดชีวิตสู่วัยเจริญพันธุ์สูงขึ้น
 4. คาดว่า เนื่องจากมีการสร้างเขื่อน Three Gorges Dam ( เป็น เขื่อน ที่ ใหญ่ที่สุดในโลก ) ทำให้เกิดมีสาร ฟอสฟอรัส และไนโตรเจน ในน้ำสูงขึ้น ทำให้เกิดสถาวะที่เหมาะสมในการดำรงณ์ชีวิตของ แมงกะพรุนยักษ์
 5. และสาเหตุสุดท้ายที่เป็นจำเลยของเหตุการณ์ที่หาคำอธิบายไม่ได้ของโลกนี้ ก็คือ ภาวะโลกร้อน(global warming) ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้น น้ำเป็นกรดมากขึ้น ทำให้เกิดสถาวะที่เหมาะสมในการดำรงณ์ชีวิตของ แมงกะพรุนยักษ์
คลังภาพ แมงกะพรุน ตัว ใหญ่ที่สุดในโลก


แมงกะพรุนยักษ์
ภาพนักประดาน้ำกำลังว่ายน้ำ 2 คน กำลังว่ายน้ำตีคู่ไปกับแมงกะพรุนยักษ์โนมูร่า 2 ตัว

แมงกระพรุน ใหญ่ยักษ์
คุณอาจจะเคยเห็นภาพนี้กันผ่าน Mail กันบ้างแล้ว ขอยื่นยันว่าแมงกะพรุนที่เห็น เป็นแมงกะพรุนยักษ์โนมูร่า แน่นอนของจริง แต่....นั้นไม่ใช่ความจริงทั้งหมด wowboom จะพาคุณไปค้นหาความจริงกันต่อด้านล่าง


ดูรูปนี้ประกอบ อันนี้คือภาพต้นแบบ ของภาพข้างบน ที่ถูกนำไปแต่งแบบโดยการซ้อนภาพนักประดาน้ำเข้ามา ทำให้เกิดความเ้ข้าใจผิดว่าแมงกะพรุนโนมูร่ามีขนาดใหญ่จนเกินจริง อย่างมาก

ข้อมูลอ้างอิง แมงกะพรุน ตัว ใหญ่ที่สุดในโลก

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Nomura%27s_jellyfish
 • http://www.odditycentral.com/pics/giant-jellyfish-threatening-japan.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom