พับกระดาษ สู่การประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์
Origami โอริงามิ คือ ศาสตร์ และ ศิลป ในการใช้กระดาษเพียงแผ่นเดียว เนรมิตเป็นรูปร่างและรูปทรงต่างๆ ที่ทำใ้ห้ใครต่อใครหลงใหลในเสน่ห์ของมัน มากมาย แต่ปัจจุบันศิลปะโบราณนี้ ได้ก้าวสู่วงการวิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งประดิษฐต่างๆ มากขึ้นๆเรื่อยๆ ดังเช่นดังต่อไปนี้

Heart Stent อุปกรณ์ขยายหลอดเลือด


ในช่วงปี 2000 นักวิจัยของมหาวิทยาลัย Oxford ประเทศอังกฤษ ได้ทำการพัฒนาแนวคิด ของการพับกระดาษแบบโอริงามิ มาประยุกต์เข้ากับ อุปกรณ์ขยายหลอดเลือด เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดตีบ โดยการพับท่อด้วยแนวคิดแบบโอริงามิให้เล็กลง และสอดเข้าไปยังบริเวณเส้นเลือดที่อุดตันแล้วคลี่ท่อที่พับไว้ออกมา เพื่อขยายหลอดเลือดบริเวณดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำเทคโนโลยีนี้มาทดสอบในมนุษย์ได้ในปี 2012

พับกระดาษ สู่การประยุกต์ สู่ ท่อขยายหลอดเลือด พับกระดาษ สู่การประยุกต์ สู่ ท่อขยายหลอดเลือด
ซ้าย ท่อขยายหลอดเลือดเมื่อพับอยู่จะมีขนาดเล็กพอ ที่จะทำการผ่าตัดเล็กแล้วใช้อุปกรณ์สอดท่อ ดังกล่าวเข้าไปในหลอดเลือดได้โดย ไม่จำเป็นต้องทำการผ่าตัดเปิดช่องอก
ขวา เมื่อสอดท่อขยายหลอดเลือดเข้าถึงบริเวณที่อุดตัน ก็จะทำการคลี่ท่อออกเพื่อ ขยายเส้นเลือดบริเวณที่อุดตัน

Origami Space Shuttles โอริงามิกระสวยอวกาศ

มหาวิทยาลัยโตเกียว(University of Tokyo) ร่วมกับ Japanese Aerospace Exploration Agency (JAXA) และบริษัทผลิตเหล็ก Castem สร้างพับกระดาษ เป็นกระสวยอวกาศ เคลือบด้วยสารกันความร้อนชนิดพิเศษ จำนวน 9 ลำ เพื่อที่จะทำการร่อนลงจากสถานีอวกาศนานาชาติ หากสำเร็จจะเป็นการเปิดแนวคิดการออกแบบกระสวยอวกาศรูปแบบใหม่
ข้อมูลเฉพาะ กระสวยอวกาศกระดาษ ต้นแบบ
  • กระสวยอวกาศกระดาษ ทำจาก กระดาษชานอ้อยน้ำหนักเบา ( Lightweight Sugar Cane Fiber Paper )
  • กระสวยอวกาศหนัก 29 กรัม
  • กระสวยอวกาศยาว 22 เซ็นติเมตร
  • กว้าง 22 เซ็นติเมตร
  • กระดาษเคลือบด้วยสารกันความร้อน และกันน้ำ ชนิดพิเศษ
  • กระสวยอวกาศต้นแบบ ได้ผ่านการทดสอบผ่านที่ความเร็วลม 7 มัค คือเร็วกว่าเสียง 7 เท่า ( 8,600 กิโลเมตร/ชั่วโมง )
  • สามารถทนความร้อนได้ถึง 200 องศาเซลเซียส
พับกระดาษ สู่การประยุกต์ สู่ กระสวยอวกาศ
กระสวยอวกาศ ที่จะนำไปร่อนลงมาจากสถานีอวกาศนานาชาติ ลำนี้เป็นหมาเลข 00

Origami Len Telescope เลนกล้องทรรศน์อวกาศ จากแนวคิดการพับกระดาษ

Lawrence Livemore National Laboratory ได้ทำการออกแบบเลนกล้องทรรศน์อวกาศ โดยใช้แนวคิดจากการพับกระดาษ เพื่อพับเลนกล้องขนาดเท่าสนามฟุตบอล ให้เล็กลงเพียงพอที่จะสามารถบรรจุลงในยานอวกาศ

พับกระดาษ สู่การประยุกต์ สู่ ท้องโทรทรรศน์อวกาศ
การจำลองเลนกล้องโทรทรรศน์อวกาศ ซึ่งประกอบไปด้วยชิ้นส่วน 72 ชิ้น


ลักษณะการพับ และคลี่ตัวของเลนกล้องโทรทรรศน์อวกาศ

ข้อมูลอ้างอิง พับกระดาษ สู่การประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์

  • http://www.world-science.net/othernews/070207_origami.htm
  • http://www.origamiblog.com/origami-space-shuttles/2009/05/10
  • http://www.medphys.ucl.ac.uk/teaching/undergrad/projects/2005/group_05/application3.htm

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom