การทดลองประหลาด เจาะช่องเปิดถาวรข้างตัววัว ดูกระเพาะ

การทดลองประหลาด เจาะช่องเปิดถาวรข้างตัววัว ดูกระเพาะ

Holey Cow คือ วัวที่ถูกทำการผ่าตัดที่ใช้เทคนิคที่เรีกยว่า Fistulas( คือการผ่าผัดเพื่อทำทางเชื่อมต่อพิเศษ ระหว่างอวัยวะ หรือเส้นเลือด ที่โดยปกติอวัยวะ หรือเส้นเลือดนั้นจะไม่เชื่อมต่อกัน) แล้วทำการฝังอุปกรณ์ที่เรียกว่า Canullu( คือท่อ หรือช่องที่ฝังไว้ในร่างกายเพื่อ ประโยชน์ในการเพิ่ม นำออกของเหลว หรืออะไรที่ต้องการจากร่างกาย)

ทำการทดลอง อย่างนี้เพื่ออะไร ?

  • เพื่อใช้ในการทดลองเพื่อเฝ้าดูระบบการย่อย ของวัว เปรียญเทียบอาหารต่างชนิดกัน
  • ซึ่งมันอาจจะดูเป็นการทารุณสัตว์ แต่นักวิทยาศาสตร์บอกว่า มันไม่ทำให้วัวเจ็บ ปวดหรือทรามานแต่อย่างไร แต่ในทางตรงกันข้าม พวกมันกับมีอายุยืนยาวกว่าวัวปกติทั่วไป เนื่องจากเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย จะสามารถพบเห็นได้อย่างทันท่วงที และสามารถใช้ช่องนี้ ส่งยาเข้าสู่ร่างกายได้โดยตรง
  • และช่องนี้ก็ไม่ได้เปิดให้ใครก็สามารถล้วงเล่นได้ ตามใจชอบนอกคนที่ได้รับอนุญาต เท่านั้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อ wowboom
คลังภาพ Holey Cow


วัว รู เจาะ
จากรูป จะเห็นภายในดูระมีหญ้าที่วัวกินไป สีเขียวอยู่ด้านใน รูนี้ไม่ได้เปิดโล่งโจ้งอย่างนี้ตลอดเวลา แต่จะมีจุกที่มีฝาใสปิดอยู่ ในเวลาปกติ

การทดลองประหลาด
ใช่ว่าใครก็สามารถล้วงเข้าไปในตัววัวได้ เช่นเด็กน้อยเสื้อแดงคนนี้ แต่ต้องได้รับอนุญาตในกรณีไป และต้องสวมถุงมือเพื่อความสะอาด และสุขอนามัยของน้องวัวผโชคร้าย

การทดลองโหดร้าย
วัวมีรู นักวิทยาศาสตร์บอกว่ามันไม่เจ็บ ( คิดกันเิองทำกันเอง ไม่ปรึกษาวัวเลย มออ...... มอ เจ็บโว๊ย!)

บทความที่เกี่ยวข้องกับ การทดลอง และ วัว

ข้อมูลอ้างอิง การทดลองประหลาด เจาะช่องเปิดถาวรข้างตัววัว ดูดกระเพาะ

  • http://www.odditycentral.com/pics/reach-in-and-touch-the-inner-cow.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom