สุดยอดเครื่องยนต์พลังงานกาแฟใครจะเชื่อว่ารถจะใช้ เมล็ดกาแฟ เป็นเชื้อเพลิง และยิ่งไม่น่าเชื่อเข้าไปอีกเมื่อรถคันนี้วิ่งได้เร็วกว่า 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง

รายละเอียด

  • รถคันนี้เป็นรถ Rover SD1 ที่ได้รับการดัดแปลงเพื่อให้สามารถใช้ เม็ดกาแฟเกรดต่ำ(เมล็ดเล็กๆ) เป็นเชื้อเพลิง
  • รถคันนี้สามารถทำความเร็วได้ถึง 66.5 ไมล์/ชั่วโมง(107 กิโลเมตร/ชั่วโมง) จึงทำให้มันเป็นรถพลังงานจากสิ่งเหลือใช้อินทรีย์ที่ เร็วที่สุดในโลก คันใหม่ ที่งานแข่งขัน the Elvington Race Track โดยแชมป์แก่ทำความเร็วไว้ที่ 47 ไมล์/ชั่วโมง(ใช้ขี้เลื่อยไม้เป็นเชื้อเพลิง)
  • รถคันนี้เป็นผลงานของวิศวกรนามว่า Martin Bacon
  • รถคันนี้ได้ทำการเพิ่มเติม เครื่องผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากชีวมวล (Gasifier) และตัวกรอง(Filters) เข้าไปโดยใช้หลักการเหมือนเครื่องจักรที่ใช้ ถ่านหินให้สมัยก่อน แต่รถคันนี้ใช้ เมล็ดกาแฟ แทน ถ่านหิน
  • โดยตัวผลิตแก๊สจะถูกติตตั้งไว้หลังรถ จะคั่วเม็ดกาแฟด้วยอุณหภูมิ 700 เซลเซียส ที่อุณหภูมินี้จะเกิดซินแก๊ส(Syngas)
  • ซินแก๊สจะเดินทางสู่ฟิวเตอร์แบบไซโครน(Cyclone Filter) และฟิวเตอร์ใยหิน(Rock wool filter) เพื่อกรอง และทำให้เสียเย็นลงโดยใช้ Radiator โดยจะเหลือเป็นก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ และไฮโดรเจนที่เย็น และสะอาดเพียงพอที่จะใช้จุดระเบิดในกระบอกสูบในเครื่องยนต์

เครื่องผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากชีวมวล (Gasifier) และตัวกรอง(Filters) ด้านหลังรถ

ข้อมูลอ้างอิง

  • http://www.geekosystem.com/world-record-coffee-car/
  • http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2042080/Coffee-powered-car-breaks-world-speed-record-British-built.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom