ห่อให้ด้วยภาพที่เห็นนี้คงเหมือนสัตว์ประหลาดใน ภาพยยนตร์สยองขวัญ แต่ พวกมันเป็นสัตว์ที่มีปากที่วิวัฒนาการมาเป็นพิเศษไม่ซ้ำแบบสัตว์ชนิดใดในโลก


รายละเอียด


  • ภาพที่เห็นนี้เป็น ทากทะเล ที่คลานหากินอยู่บนพื้นทะเล ที่มีชื่อว่า Melibe viridis
  • พบได้ในบริเวณทะเลทางตะวันตกของเขตอินโด-แปซิฟิก(the tropical Indo-West Pacific)
  • พวกมันสามารถโตจนมีความยาวได้ 12 เซ็นติเมตร
  • ทากทะเลพวกนี้วิวัฒนาการมาจนมีลักษณะเฉพาะคือ พวกมันได้ละทิ้งฟันแรดูลา( radular teeth ฟันจำนวนมากที่เรียงตัวหลายแถวเพื่อใช้ขูดอาหารกิน) แล้วพัฒนาปากที่มีลักษณะเป็นเยื่อบางๆ(Oral veil) คล้ายตะแกรงร่อนทราย
  • โดยพวกมันจะปากนี้ช้อนทรายเพื่อค้นหาเหยื่อ เมื่อปุ่มรับรู้ความรู้สึกสัมผัสได้ถึง กุ้ง หรือ ปูขนาดเล็ก ขอบปากจะหุบเข้ามาอย่างรวดเร็วขัง เหยื่อไว้ภายใน และย่อยเหยื่อผู้โชคร้ายเป็นอาหาร
ข้อมูลอ้างอิง

  • http://www.seaslugforum.net/find/20064
  • http://www.seaslugforum.net/find/meliviri

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom