ความสูงในเด็ก


นักวิจัยค้นพบ ความลับ เด็กๆจะมีความสูงเฉลี่ยนสูงขึ้น นั้นขึ้นอยู่กับระยะทางของบ้านเกิด พ่อ กับ แม่ โดยถ้าบ้านเกิดยิ่งห่างกัน เด็กยิ่งมีโอกาสสูงขึ้นมากกว่าปกติ

รายละเอียด

  • ทีมวิจัยจาก the Institute of Anthropology ที่นำโดย Dariusz Danel ได้ทำการเก็บข้อมูลความสูงเด็กอายุ 6-18 โดยเป็นเด็กชาย 2675 คน และเด็กหญิง 2603 คน ในโปแลนด์ ว่ามีความเชื่อมโยงกับ ความสูงของผู้พ่อแม่ และรายได้ของครอบครัว อย่างไร
  • พบว่า เด็ก ที่มีพ่อแม่ที่มีความสูง และมีรายได้สูง ได้มีความสูงมากขึ้นจากพันธุ์กรรมของพ่อแม่ และการเลี้ยงดูที่ดีได้รับสารอาหารครบถ้วน
  • แต่ ทีมวิจัยยังพบ ความเชื่อมโยงว่า ถ้า พ่อ กับ แม่ นั้นมีบ้านเกิดมีระยะทางห่างไกลกันมากเท่าไร ลูกมีแนวโน้มที่จะมีความสูงเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจาก การที่พ่อ แม่ เกิดกันห่างกัน จะมียีนที่แตกต่างกันมากขึ้น ทำให้เกิดความหลากหลายทางพันธุ์กรรม
ข้อมูลอ้างอิง


  • http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2022771/Why-secret-raising-tall-children-embark-long-distance-relationship.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom