ยางพารา ต้นแรกของประเทศไทย

ยางพารา ต้นแรกของประเทศไทย ( PARA RUBBER )

Para rubber มาจาก ผลิตภันณ์น้ำยางจาก เมืองพารา (Para) ซึ่งเป็นเมืองท่าแถบลุ่มน้ำอะเมซอนอเมริกาใต้ เมื่อชาวยุโรปได้นำยางจากเมืองนี้ไปใช้่ประโยชน์ จึงมีการเรียกติดปากว่า ยางพารา ( ยางจากเมืองพารา )

รายละเอียด เกี่ยวกับ ยางพารา ต้นแรกของประเทศไทย

  • ผู้นำต้นยางพารา มาปลูกต้นแรกของประเทศไทย เท่าที่มีการบันทึกไว้ คือ พระยารัษฏา นุประดิษฐ์ มหิศรภักดี หรือ คอซิมบี้ ณ ระนอง เจ้าเมืองตรังในขณะนั้น เมือช่วงปี พ.ศ. 2442 ถึง 2444
  • โดยยางพาราชุดแรก ถูกนำมาปลูก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง บริเวณ ตั้งอยู่ริมถนนเทศบาลเมืองตรัง ก่อนเข้าสู่ตัว อำเภอกันตัง หน้าสหกรณ์การเกษตรกันตัง ค่าพิกัด N7.40964 E99.52281
  • ยางพาราถือเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากยางธรรมชาติ นำรายได้จากการส่งออกได้เป็นอันดับต้นของประเทศไทย
  • ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออก ยางธรรมชาติอันดับบ 1 ของโลก
ยางพารา ต้นแรกของประเทศไทย ( PARA RUBBER )
รูป หุ่นขี้ผึ้งพระยา รัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ผู้นำยางพารา เข้ามาปลูกครั้งแรกของประเทศไทย ที่จัดแสดงอยู่ที่ พิพิธภัณฑ์พระยารัษ ฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี

ข้อมูลอ้างอิง ยางพารา ต้นแรกของประเทศไทย

  • http://www.hflight.net/forum/m-1241552300/
  • http://www.trangzone.com/travel_detail.php?ID=10
  • http://www.vitara4x4.com/webboard/show.php?Category=photo-travel&No=6206
  • http://th.wikipedia.org/wiki/ยางพารา

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom