ความหมาย Rx ที่หน้าร้านขายยาRx อาจจะสงสัยกันว่า เครื่องหมายนี้ ที่มักจะเห็นได้ตามร้านขายยา แผนปัจจุบัน นี้มีความหมายอะไร ทำไมจึงมีติดไว้ที่ร้ายขายยากันนะ

ไข ความหมาย Rx

  • R นั้นมาจากคำว่า Recipe เป็นภาษาละตินแปลว่า take thou หรือเป็นภาษาอังกฤษคือ you take ซึ่งความหมายว่า "จงนำไป " แล้วนำไปไหน ซึ่งในสมัยก่อน จงนำไป คือ จงนำไปปรุงยา ( คล้ายยาจีน ที่จะจัดตัวยาหลายๆ อย่างมารวมกัน เป็นยา 1 สูตร แล้วค่อยนำไปปรุงเป็น ยา 1 ขนาน)
  • x นั้นเป็นความเข้าใจผิด กัน ซึ่งจริงแล้ว เป็นสัญญลักษณ์ / ที่หางของตัวอาร์ ซึ่ง / นี้เป็นสัญญลักษณ์ แทนดวงตาของเทพเจ้าโฮรัส(Horus)ของชาวอียิปต์ หรือจูปีเตอร์(Jupiter) ซึ่งเป็นเทพแห่งการรักษาโรคของชาวโรมัน

ซ้ายคือ สัญญลักษณ์ ดวงตาของเทพเจ้าโฮรัส

ข้อมูลอ้างอิง ความหมาย Rx ที่หน้าร้านขายยา


  • http://www.straightdope.com/columns/read/1641/what-does-the-pharmacists-symbol-rx-mean
  • http://www.egypt-tehuti.org/faq-ancient-egypt.html
  • หนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม เล่ม ๒ ; พิมพ์ครั้งที่ ๒ ; สำนักพิมพ์สารคดี

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom