ความ เข้าใจผิดๆ ใน ภาพยนต์ และ โฆษณา เกี่ยวกับ สปริงเกอร์Sprinkler สปริงเกอร์ คือ อุปกรณ์อย่างหนึ่งในระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยน้ำ ซึ่งถูกนำมาเป็นอุปกรณ์ในฉากภาพยนต์ และโฆษณา บ่อยๆ โดยให้พระเอกนำ ไฟแช็ค ไปลนที่หัวสปริงเกอร์ แล้วจะเกิดน้ำจากหัวสปริงเกอร์ฉีดออกมาอย่างพร้อมเพียงกันทุกหัว ทั้งชั้น จนเกิดความวุ่นวาย แล้วพระเอกก็จะฉวยโอกาศนี้ เข้าไปปฏิบัติการณ์จนสำเร็จลุล่วง ทุกครั้งไป

ข้อเท็จ จริง เกี่ยวกับ สปริงเกอร์

  1. เมื่อนำไฟแช็คไปลนที่หัว สปริงเกอร์ กระเปาะแก้วจะแตกออก แล้วจะมีน้ำฉีดออกมานั้นจริง แต่มันจะฉีดออกมาเฉพาะหัวที่ลนไฟแช็ค ไม่ใช่ฉีดออกมาทุกหัว อย่างในภาพยนต์
  2. ใน กรณีเมืองนอกที่มีอากาศเย็นจัด มักออกแบบระบบดับเพลิงด้วยน้ำเป็นแบบท่อแห้ง เพื่อป้องกันในฤดูหนาว น้ำในท่อจะเกิดเป็นน้ำแข็ง จึงทำให้เมื่อหัวสปริงเกอร์แตก จะไม่มีน้ำฉีดออกมาโดยทันที
  3. การ ทำให้หัวสปริงเกอร์ฉีดน้ำออกมา ไม่จำเป็นต้องใช้ความร้อนลนให้ยุ่งยากแบบในหนัง แค่ใช้อะไรมากระทุ้งให้กระเปราะแก้วแตก ก็ได้ผลเหมือนกัน
เกร็ด เล็กเกร็ดน้อย เกี่ยวกับสปริงเกอร์
  • กระเปาะแก้วที่หัวสปริงเกอร์ ไม่ได้แตกเพราะความร้อน แตกเพราะฟองอากาศเล็กที่อยู่ภายในกระเปราะขยายตัวเมื่ออุณหภูมิสูง
  • หัวสปริงเกอร์ ในส่วนกระเปาะจะเห็นมีหลายสีโดยแบ่งตาม อุณหภูมิที่ใช้งาน

ข้อมูลอ้างอิง ความเข้าใจผิดๆ ใน ภาพยนต์ และ โฆษณา เกี่ยวกับ สปริงเกอร์ ( Sprinkler )

  • http://www.thaiengineering.com/webboard/topic.php?id=12488

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom