ความยาวมาตรฐาน 1 เมตร1 Metre ความยาวมาตรฐาน 1 เมตร เมื่อพูดถึงมาตรฐานจะใช้อะไรบนโลกกลมๆ ใบนี้เป็นตัวสอบเทียบดี ที่สามารถทำการวัดที่ไหน เวลาใด และตอนไหนก็ได้ 1 เมตรพอดิบพบอดี ไม่มีขาด ไม่มีเกิน

รายละเอียดเกี่ยวกับ ความยาวมาตรฐาน 1 เมตร

  • ใน ปี 1790 ความยาว 1 เมตร คือระยะความยาวเชือกที่ไว้แขวนลูกตุ้มเพนดูลัม(Pendulum) ที่สามารถทำให้ลูกตุ้มแกว่งครึ่งคาบ ได้ในระยะเวลา 1 วินาที แต่หลักการดังกล่าวยังมีข้อจำกัดที่ว่า แรงดึงดูดของโลกนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ทำให้ความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น

ภาพนาฬิืกาโบราณ ที่ใช้หลักการ Second Pendulum โดยให้ลูกตุ้มห้อยอยู่บนเชือกยาว 1 เมตร ลูกตุ้มจะแกว่งทุก 2 วินาที ในหนึ่งคาบ
  • ในปี 1791 ความยาว 1 เมตร คือระยะทาง 1 ใน 10ล้านจากขั้วโลกเหนือ(North pole) ถึงเส้นศูนย์สูตร(Equator)

ภาพ แนวเส้นละติจูด ที่เมืองกรีนิช(Greenwich) ประเทศอังกฤษ(England) เส้นละติจูดเป็นเส้นที่ยาวพาดระหว่างขั้วโลกเหนือ และใต้ มีความยาว 20,003.93 กิโลเมตร
  • ในปี 1927 ได้มีการสร้างแท่งเมตรมาตรฐาน โดยหล่อจากโลหะแพลทินัม (Platinum) 90% และอิริเดียม(Iridium) 10% การใช้งานต้องควบคุมอุณหภูมิใช้งานอยู่ที 0 องศาเซลเซียส ควบคุมความดันใช้งานอยู่ที่ 1 บรรยากาศ ถูกเก็บรักษาไว้ที่ International Bureau of Weights and Measures (BIPM) ประเทศฝรั่งเศล wowboom

รูปภาพแท่ง โลหะแพลทินัม อิริเดียม ที่ใช้เป็น เมตรมาตรฐานตั้งแต่ปี 1927 ถึง 1960
  • ในปี 1960 ได้มีการกำหนด ความยาวมาตรฐาน 1 เมตรขึ้นใหม่โดยใช้ ความยาวคลื่นของ Krypton-86
  • ใน ปี 1983 ได้มีการกำหนด ความยาวมาครฐาน 1 เมตรขึ้นมาใหม่โดยใช้ การเดินทางของแสงผ่านสุญญกาศในระยะเวลา 1 ใน 299,792,458 ของวินาที
ข้อมูลอ้าง อิง ความยาว มาตรฐาน 1 เมตร ( One meter )

  • http://museum.nist.gov/object.asp?ObjID=37
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Metre

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom