ข้าวแดง ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ต่างกันอย่างไร

ข้าวแดง ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ต่างกันอย่างไร

Rice ข้าว คือพืชล้มลุกตระกูลเดียวกับหญ้า ที่มีเมล็ดที่สามารถนำมาบริโภคได้ และข้าวก็คือเป็นอาหารหลักของคนไทย ในปัจจุบันกระแสอาหารเพื่อสุขภาพ กำลังได้รับความสนใจกับคนทั่วไป จึงทำให้ข้าวขัดสีน้อยได้รับความนิยมในการบริโภค ทำให้อดสงสัยไม่ได้ว่า ข้าวแดง ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ มันต่างกันอย่างไร ?

ข้าวเปลือก


ข้าวเปลือก
ข้าวเปลือก คือ เมล็ดข้าวที่เก็บมาจากต้นข้าว ยังสามารถนำไปเพาะปลูกได้

ข้าวกล้อง

ข้าวกล้อง
ข้าวกล้อง คือ ข้าวเปลือกที่ถูกนำไปสีด้วยเครื่องสีข้าว เพียงรอบเดียว จะทำให้เปลือกข้าว(แกลบ)หลุดออก โดยที่จมูกข้าว และเยื่อหุ้มเมล็ด(รำข้าว)สีน้ำตาลอ่อน ยังไม่ถูกขัดสีจนหลุดออกไป

ข้าวแดง

ข้าวแดง
ข้าวแดง คือ ข้าวเปลือกสายพันธุ์มันปู หรือ พันธุ์สังข์หยด ที่ผ่านขบวนการผลิตเหมือนข้าวกล้อง แต่ข้าวมันปู และ สังข์หยด มืเยื่อหุ้มเมล็ดข้าว สีออก แดง ถึง น้ำตาลเข้ม จึงเรียกว่า ข้าวแดง

ข้าวซ้อมมือ

ข้าวซ้อมมือ
ข้าวซ้อมมือ คือ ข้าวเปลือกที่ผ่านขบวนการ กะเทาะเปลือก โดยการตำในครก ด้วย กระเดื่องหรือสากไำม้ แล้วใช้กระโด้งในการล่อนแกลบออก ซึ่งเป็นวิธีโบราณ ปัจจุบันแทบไม่มีผลิตออกมาในเชิงอุตสาหกรรมแล้ว จะเหลือก็แต่ในชนบท ที่ชาวบ้านทำเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน

ข้อมูลอ้างอิง ข้าวแดง ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ต่างกันอย่างไร

  • http://www.aetf-online.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=2
  • http://e-saving.egat.co.th/ricenumberfive.php?paction=7b3713ab0193b764d9844fc4c6ceebf1
  • http://www.oknation.net/blog/print.php?id=339388

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom