ตอนแรกอ่านแล้ว งง มากๆทะเลสาบที่ก่อความสับสน แห่งนี้ มีสถานที่ตั้ง ชวนปวดหัว คือ มันเป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่ ซ้อนทะเลสาบ ซ้อนทะเลสาบอีกแห่ง ซ้อนทะเลสาบอีกแห่ง ซ้อนกันอยู่ถึง 3 ซ้อน

ภูมิประเทศ ภูเขาไฟ Taal

  • ภูเขาไฟ Taal ตั้งอยู่บนเกาะลูซอน(Luzon เป็นเกาะใหญ่ที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์)
  • ภูเขาไฟ Taal ล้อมรอบด้วยทะเลสาบ ต่อไปจะเรียกทะเลสาบนี้ว่า "B"
  • ภายในปากปล่องภูเขาไฟ Taal มีทะเลสาบ ต่อไปจะเรียกทะเลสาบนี้ว่า "C"
  • ในทะเลสาบ"C" มีเกาะเล็กๆ ที่ต่อไปจะเรียกว่า "D" ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ Taal ในปี 1965
  • ภายในเกาะ "D" มีทะเลสาบเล็กๆๆ ที่ต่อไปจะเรียกว่า "E"ฉะันั้นขอสรุปว่า เกาะลูซอนเป็นที่ตั้งของทะเลสาบ"B" ภายในทะเลสาบ"B"เป็นที่ตั้งของภูเขาไฟTaal ภายในปากปล่องภูเขาไฟTaalเป็นที่ตั้งของทะเลสาบ"C" ภายในทะเลสาบ"C"เป็นที่ตั้งของเกาะ"D" ภายในเกาะ"D"เป็นที่ตั้งของทะเลสาบ"E" เข้าใจกันหรือเปล่า (ตรงลงผมอธิบายถูกเปล่าเนี้ย!)
  • สรุป มันเป็นเกาะซ้อนเกาะ ทะเลสาบซ้อนทะเลสาบ น่าจะประมาณนี้มั้งครับ : )
ข้อมูลอ้างอิง

  • http://en.wikipedia.org/wiki/Taal_Volcano

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom