ตายเพราะเขากวางหน้าตาประหลาดนี้ มีชื่อว่า กวางไซก้า( Saigas antelopes ) พวกมันเคยมีจำนวนมากมาย นับล้านตัว แต่ปัจจุบัน กับมีจำนวนเหลือประมาณเพียง 5 หมื่นตัว เนื่องจากการไล่ล่าพวกมันอย่างหนัก เพื่อ ช่วงชิงเขาของพวกมันมาปรุงเป็นยาจีน


รายละเอียดเกี่ยวกับ กวางไซก้า

  • กวางไซก้า มี ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ว่า Saiga tatarica
  • ปัจจุบันพบ กวางไซก้าได้เพียง ใน Kalmykia ในรัสเซีย , ในคาซัคสถาน , ทางตะวันตกของมองโกเลีย เท่านั้น
  • กวางไซก้า ตัวผู้มีความสูง 0.6 - 0.8 เมตร (วัดจากพื้นถึงไหล่) มีน้ำหนัก 36 ถึง 63 กิโลกรัม มีอายุราว 6 - 10 ปี ตัวผู้จะมีขนาดร่างกายใหญ่กว่าตัวเมีย และเฉพาะตัวผู้เท่านั้นที่มี เขา
  • เขา นี้ก็คือสิ่งที่ทำให้พวกมันถูกไล่ล่าอย่างหนัก เนื่องจาก เขา ของ กวางไซก้า มีการลักลอบล่าเพื่อส่งออกไปประเทศจีนเพื่อใช้เป็น ส่วนผสมของยารักษาโรคหวัด
  • เขาของกวางไซก้ามีราคารับซื้อสูงถึงประมาณ 3,000 บาท/กิโลกรัม
  • จมูก ขนาดใหญ่ยักษ์ ของกวางไซก้า นั้นมีประโยชน์ ในการทำให้อากาศอุ่นขึ้นในฤดูหนาวเมื่อหายใจเข้า และ ในฤดูร้อนน้ำนั้นมีค่านัก ถุงขนาดใหญ่ในจมูกจึงช่วยทำหน้าที่สกัดความชื้นออกจากลมหายใจออก เพื่อสงวนน้ำอันมีค่า
  • ในช่วงปี 1993 พวกมันมีปริมาณกว่า ล้านตัว ปัจจุบันมีปริมาณเหลือเพียง 5 หมื่น และที่ทำให้พวกมันถูกจัดเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ก็ เนื่องจาก ประชากร 5 หมื่นกว่าตัวนั้นส่วนใหญ่ เป็น ตัวเมีย เนื่องจากตัวผู้ถูกล่าอย่างหนัก เพื่อนำเขาไปปรุงยาจีนรักษาหวัด (ซื้อพารากินถูกกว่า ดีกว่าไหม)
บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอ้างอิง

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom