สิ่งประดิษฐ์ สุดเจ๋งใช้พลาสเตอร์ปิดแผล ก็เพื่อป้องกันไม่ให้บาดแผลสกปรก ติดเชื้อ แต่ หากไม่รักษาความสะอาด ไม่มีการเปลี่ยนพลาสเตอร์ปิดแผลอย่างสม่ำเสมอตามเวลาที่กำหนด พลาสเตอร์อาจจะเป็นแหล่งเชื้อโรคเสียเอง

รายละเอียดเกี่ยวกับ พลาสเตอร์ปิดแผล อัจฉริยะ

  • โดยปกติผิวหนังของร่มนุษย์จะมีค่า pH ต่ำกว่า 5 คือมีสภาพเป็นกรดอ่อนๆ
  • นักวิทยาศาสตร์ได้ประดิษฐ์ พลาสเตอร์ปิดแผลอัจฉริยะ ที่สามารถเปลี่ยนสีได้ เมื่อ แผลอยู่ในสภาพที่มีความเสียงในการจะติดเชื้อ
  • พลาสเตอร์นี้จะเปลี่ยนสีจากสีเหลือง เป็น สีม่วง เมื่อ ค่า pH มีค่าอยู่ระหว่าง 6.5 ถึง 8.5 เป็นสภาวะที่มักจะเกิดการติดเชื้อขึ้นของบาดแผล
  • พลาสเตอร์อัจฉริยะนี้ ประดิษฐ์โดย สถาบันวิจัย the Fraunhofer Research Institution for Modular Solid State Technologies ประเทศเยอรมัน
  • โดยหัวหน้างานวิจัย ด็อกเตอร์ Sabine Trupp ได้กล่าวไว้ว่าทีมงานได้พัฒนาสีย้อมที่จะเกิดปฏิกริยาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่า pH แล้วทำการย้อมติดไว้ที่ พลาสเตอร์ปิดแผล
  • เมื่อแผลไม่เกิดการติดเชื้อก็จะหายเร็วขึ้น ไม่เกิดอาการแทรกซ้อน และไม่เกิดแผลเป็นรุนแรง
  • การทดสอบในเบื้องต้นผ่านไปได้อย่างดี
ข้อมูลอ้างอิง

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom