วันคริสต์มาส25 ธันวาคม ของทุกปี คือ วันคริสต์มาส เป็นเทศกาลประจำปี ของเหล่าคริสตศาสนิกชน จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู แต่ วัน เดือน ประสูติของ พระเยซู นั้นไม่มีการบันทึกหรือระบุไว้อย่างชัดเจน และวิทยาศาสตร์ ก็พยายามจะไขปริศนานี้ จากเบาะแสที่มีอยู่ ดังที่จะกล่าวต่อไปในบทความนี้

รายละเอียด


  • จากเรื่องราวที่ปรากฏใน พระคัมภีร์ ที่มีการบันทึกว่า ในวันที่พระเยซู ประสูตินั้น ได้มีดาวสุกสว่างปรากฎเหนือเมืองเบธเลเฮม (Bethlehem) และดาวนั้นได้ชักนำเหล่าเมไจ(Magi ผู้ที่มาสักการะพระเยซูเมื่อพระองค์ประสูติ) ทั้งสามมายังเมืองเบธเลเฮม
  • ซึ่งถ้าหาก การปรากฎของดวงดาวนั้นไม่ใช่สิ่ง ปาฏิหาริย์เหนือธรรมชาติแล้ว แต่ถ้าดาวนั้นเชื่อมโยงกับ ดาราศาสตร์ ดวงดาวอันสุกสว่างผิดธรรมชาตินั้นพอจะเป็นเบาะแสที่จะนำไปสู่วันประสูติ
  • ดาวสุกสว่างนั้น อาจจะเป็น การปรากฏของดาวบนท้องฟ้า 2 ดวงใกล้ๆกัน คือ ดาวพฤหัสบดี(Jupiter) และดาววีนัส(Venus) ทำให้เกิดเป็นดาวที่สุกสว่างกว่าปกติ
  • และจากการคำนวณย้อนกลับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยนักดาราศาสตร์ชาวออสเตรเลีย นามว่า Dave Reneke ไปยังช่วงเวลานั้น เหตุการณ์ดาวพฤหัสบดี ขึ้นเคียงข้างดาววีนัส(Venus) ปรากฏขึ้น ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2BC.(ก่อนคริสต์กาล 2 ปี)
  • ซึ่งการคาดการณ์นี้อาจจะผิด หรือ ถูก ก็ได้ไม่มีใครรู้
บทความนี้ไม่มีเจตนา ดูถูก หรือ ลบหลู่ความเชื่อทางศาสนา เพียงแต่ต้องการนำเสนออีกแง่มุมหนึ่ง ระหว่าง วิทยาศาสตร์ กับ ศาสนศาสตร์
ข้อมูลอ้างอิง

  • http://www.telegraph.co.uk/topics/christmas/3687843/Jesus-was-born-in-June-astronomers-claim.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom