โอ๊ย! อะไรมันจะหยิ่งขนาดนี้วันนี้มีเรื่องการขยายพันธุ์ ของสัตว์ที่แปลกเป็นที่สุด สำหรับ สัตว์มีกระดูกสันหลัง คือ พวกมันขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

รายละเอียดเกี่ยวกับ จิ้งเหลนหางแส้

  • จิ้งเหลนหางแส้(Whiptail Lizard) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cnemidophorus
  • จิ้งเหลนหางแส้ พวกมันมีเฉพาะเพศเมียเท่านั้น สายพันธุ์ของพวกมันไม่มีเพศผู้แม้แต่ตัวเดียว (แล้วมันขยายพันธุ์อย่างไร?)
  • จิ้งเหลนหางแส้ ใช้ขบวนการที่เรียกว่า การกำเนิดอันบริสุทธิ์(Parthenogenesis ซึ่งมาจากภาพกรีซ 2 คำคือ παρθένος parthenos, "virgin", + γένεσις genesis, "birth") ซึ่งการขยาพันธุ์ในลักษณะนี้จะพบได้ใน ผึ้ง และตัวไรต้นไม้ แต่ไม่มีการพบการขยายพันธุ์ในลักษณะนี้กับสัตว์มีกระดูกสันหลัง(vertebrates)
  • โดยตัวเมียสามารถผลิตไข่ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ สเปริ์ม จากตัวผู้ในการปฎิสนธิ
  • ด้วยการขยายพันธุ์แบบนี้ ทำให้ลูกจิ้งเหลนที่ถือกำเนิดขึ้นมาจะมียีน เหมือนตัวแม่ทุกประการ จึงเป็นเหมือนการทำสำเนาของจิ้งเหลนตัวแม่ออกมาทีเดียว
  • แต่จิ้งเหลนเหล่านี้ก็ยังคงมีเซ็กส์อยู่ แต่เป็นการมีเซ็กส์แบบหลอกๆ ระหว่างตัวเมียด้วยกัน ด้วยการเล้าโลมกอดรัดกัน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการผลิตไข่ และตกไข่
  • นักวิทยาศาสตร์ยังคงมีคำถามมากมายเกี่ยวกับพวกมัน ว่าพวกมันสามารถปรับตัว หรือ วิวัฒนาการตัวเองให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรในเมื่อพวกมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงพันธุ์กรรมเลย
  • ส่วนกุญแจไขปริศนานี้อาจจะอยู่ที่พวกมันยังสามารถผสมพันธุ์กับจิ้งเหลนเพศผู้บางสายพันธุ์ได้ ซึ่งในบางครั้งทำให้เกิดลูกจิ้งเหลนที่มี โคโมโซมแบบ 3 คู่(triploid) ถ้าเป็นการถือกำเนิดแบบบริสุทธิ์นั้นจะเกิด โคโมโซมแบบ 2 คู่
ข้อมูลอ้างอิง

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom