นรก ใน แล็ปถ้าถามว่า นรกโลกันต์ อยู่ที่ไหน? นรกมีลักษณะเช่นไร? ตามคติความเชื่อของชาวพุทธก็คงบอกว่านรถอยู่ลึกลงไปใต้ดิน เป็นสถานที่มีแต่ไฟนรกแผดเผาเหล่าคนบาป แต่วันนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการสร้างนรกขึ้นมาในห้องแล็ป เพื่อเผยกำเนิดของโลก

รายละเอียด

  • การสร้าง นรก ในที่นี้คือการจำลองสภาพแวดล้อมภายในแกนโลกขึ้นในห้องแล็ป
  • เป็นที่ทราบกันดีว่า โลกของเรามีเหล็กเป็นธาตุหลักในแกนโลก แต่เราไม่รู้ถึงขบวนการ และพฤติกรรมของเหล็กในแกนว่าพวกมันเป็นเช่นไรในสภาพแวดล้อมที่มีความดันสูงกว่าบนพื้นโลกถึง 17 ล้านเท่า
  • หลายคนอาจจะมีคำถามว่า มันมีประโยชน์อะไรที่เราจะจำลองสภาพแกนโลกขึ้นมา คำตอบก็คือถ้าเราสามารถเข้าใจว่าแกนโลกนั้นเป็นเช่นไรมันจะช่วยให้เราเข้าใจโลกของเรานั้นก่อตัวขึ้นอย่างไร และทำไมสนามแม่เหล็กของโลกจึงมีพฤติกรรมเช่นที่มันเป็นอยู่ในธรรมชาิติขณะนี้
  • การทดลองนี้เป็นผลงานจากทีมวิจัยจากสถาบัน California Institute of Technology โดยการกระแทกตัวอย่างเหล็กชิ้นเล็กๆ ด้วยเครื่องมือที่มีหัวเป็นเพชรสองชิ้นที่เรียกว่า diamond anvil cell แล้วใช้รังสีเอ็กซ์เรย์ตรวจวัดว่าว่าเกิดการสั่นเท่าไรเปรียบเทียบกับค่า seismic ของแกนโลก ซึงสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาประเมินความหนาแน่นของแกนโลก อุณหภูมิ ซึงมันจะช่วยให้เราเข้าใจการทำงานของสนามแม่เหล็กของโลกมากขึ้น
  • เนื่องจากสนามแม่เหล็กของโลกนั้นเกิดจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลอยู่ในโลหะหลอมเหลวในแกนโลก โดยแกนโลกชั้นในสุดที่เป็นของแข็งจะสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าถาวร แต่แกนโลกส่วนที่เป็นของเหลวที่อยู่ชั้นถัดขี้นมาจะเป็นตัวสร้างสมดุลย์ให้แก่สนามแม่เหล็กของโลก

Diamond anvil cell เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่จะใช้หัวเพชร2อันอัดชิ้นตัวอย่างขนาดเล็ก ซึ่งสามารถสร้างแรงดันมหาศาลได้กว่าล้านเท่าของความดันบรรยากาศ

ข้อมูลอ้างอิง


  • http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2077013/Scientists-recreate-hellish-conditions-Earths-core-California-lab.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom