สิ่งมีชีวิตเหมือนปลา ไร้สมอง ไร้หน้าภาพที่เห็นนี้คือสิ่งมีชีวิตเหมือนปลา พวกมันไม่มีสมอง และไม่มีหน้า นักชีววิทยากล่าวว่า พวกมันเหมือนเป็นหน้าต่างที่ทำให้เราสามารถมองย้อนมองเห็นอดีต ในยุคที่สัตว์วิวัฒนาการมาเป็น สัตว์มีกระดูกสันหลัง

รายละเอียด

  • สิ่งมีชีวิตเหมือนปลาพวกนี้มีชื่อว่า Amphioxus โดยต่อไปขอเรียกพวกมันว่า ปลาไร้หน้าไร้สมอง
  • ปลาไร้หน้าไร้สมองพวกนี้พบในน้ำตื้นในทะเลเขตร้อนได้ทั่วโลก
  • พวกมันมีความยาวประมาณ 5 เซ็นติเมตร(อาจพบยาวได้สูงสุดประมาณ 7 เซ็นติเมตร) มีลำตัวค่อนข้างโปร่งแสง มีรูปร่างคล้ายปลา แต่ไม่มีครีบคู่มีแต่ครีบเดียว ไม่มีระยางใดๆทั้งสิ้น ไม่มีกระดูก
  • ในเอเซียพวกมันถูกนำไปบริโภคเป็นอาหารของทั้งคน และสัตว์เลี้ยง
  • พวกมันใช้ชีวิตส่วนใหญ่ฝังตัวอยู่ในทราย กรองกินเศษซากตะกอน จากน้ำทะเลกิน
  • สิ่งที่มาทำหน้าที่แทนสมอง และหน้า ก็คือ เส้นประสาท(nerve cord) ที่ที่หนังของพวกมัน
  • โดย 1 ในพวก Amphioxus พันธุ์กรรมของพวกมันแสดงให้เห็นว่าพวกมันเป็นต้นตระกูลของสัตว์มีกระดูกันหลัง
ข้อมูลอ้างอิง

  • http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2079733/Prehistoric-brainless-faceless-fish-seas-Orkney.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom