ดอกไม้ทะเลกาบหอยแครงต้องบอกว่าเห็นรูปแล้ว รูปร่างหน้าตามันชวนสยองทีเดียว


รายละเอียด


  • สิ่งที่เห็นนี้คือดอกไม้ทะเล(Sea anemone ดอกไม้ทะเลไม่ใช่พืชแต่เป็นสัตว์ พวกมันถูกเรียกว่าดอกไม้เนื่องจากลัษณะรูปร่างเหมือนดอกไม้) ขนาดใหญ่ที่พบในอ่าวเม็กซิโก
  • พวกมันมีชื่อว่า Venus flytrap sea anemone ซึ่งเป็นการรวมกันของชื่อ 2 ชื่อคือ Venus flytrap(กาบหอยแครง เป็นพืชกินแมลงชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนเปลือกหอยเปิดอ้าอยู่เมื่อมีวัตถุเคลื่อนไหวไปโดนขนภายใน 2 ครั้งติดต่อกันจะเป็นสัญญาณให้ กาบหอยแครงหุบเขาหากันขุมขังเหยื่ออยู่ในภายใน) กับอีกชื่อหนึ่งคือ sea anemone(ดอกไม้ทะเล)
  • พวกมันมี basal ที่ทำหน้าที่คล้ายรากในการยึดกับพื้นของวัตถุใต้ทะเล มีลำต้นมีลักษณะเป็นหลอด
  • พวกมันได้ชื่อว่า ดอกไม้ทะเลกาบหอยแครง เนื่องมาจากพวกมันมี ปากแบบจาน(Oral disc)
  • ดอกไม้ทะเลกาบหอยแครง ใช้การหุบปากแบบจานเข้าหากันเพื่อเป็นการจับเหยื่อ และป้องกันตัวเอง ซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่เคยพบมาก่อนสำหรับสิ่งมีชีวิตในทะเล
  • พวกมันยังสามารถขับเมือกที่เป็น สารชีวะเรืองแสง ที่คาดว่ามีความสัมพันธ์กับกลไกป้องกันตัวแต่ยังไม่มีใครข้อเท็จจริงแน่นอนเกี่ยวกับเมือกนี้
  • ดอกไม้ทะเลกาบหอยแครงมีความสูง และกว้างประมาณ 30 เซ็นติเมตร
ข้อมูลอ้างอิง
  • http://www.ehow.com/list_5910873_features-venus-flytrap-sea-anemone.html
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Actinoscyphia
  • http://naturekaku.blogspot.com/2011/05/15-bizarre-creatures-under-sea.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom