ยุงร้ายกว่าเสือเป็นที่รู้กันว่า ยุงตัวเล็กเป็นสัตว์ที่สังหารมนุษย์มากที่สุดในโลกยิ่งกว่าสัตว์ชนิดใด(ยกเว้นมนุษย์ด้วยกันเอง) โดยเฉพาะโรคมาเลเรียก็มีผู้เสียชีวิตต่อปีสูงถึงเกือบล้านคนต่อปี(โดย 85% เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบในอัฟริกา) จึงมีผู้คิดค้นวิธีไล่ยุงแบบใหม่โดยใช้แสงเลเซอร์

รายละเอียด

  • เนื่องจาก บิลล์ เกทส์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิบิลล์เกทส์ ที่ต่อสู้ต่อการแพร่กระจายของโรคมาเลเรียจึงอุดหนุนทุนวิจัยให้โครงการเลเซอร์ต้านยุงนี้ในปี 2008 เป็นเงิน 1แสนเหรียญสหรัฐ และเพิ่มให้อีก 1 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากเลเซอร์ไล่ยุงนี้เป็น 1 ใน 5 โครงงานที่ชนะการประกวดจากมูลนิธบิลล์เกทส์
  • ระบบไล่ยุงเลเซอร์นี้พัฒนาโดย ศาสตราจารย์ Szabolcs Márka ร่วมกับภรรยานามว่า ZsuZsa กับนักศึกษานามว่า Imre Bartos
  • ระบบเลเซอร์นี้จะฉายแสงเลเซอร์มีลักษณะเป็น กรวยแสงโดยบริเวณรอบกรวยแสงจะเป็นบริเวณที่ยุงจะไม่บิน หรือ เดินผ่าน ในกรวยแสงจีงเป็นบริเวณปลอดภัยจากยุงที่สามารถให้มนุษย์ หรือสัตว์สามารถอาศัยอยู่ได้โดยไม่ถูกยุงรบกวน
  • ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าทำไมยุงถึงกลัวแสงเลเซอร์ คาดว่าเลเซอร์จะทำให้ระบบรับความรู้สึกของยุงเกิิดความสับสน
  • ตัวอุปกรณ์นี้มีขนาดเล็กแต่สามารถขอบเขตป้องกันได้ขนาดใหญ่

ขวาเมื่อเปิดระบบเลเซอร์กันยุงยุงจะไม่เดิน หรือ บินข้ามเส้นเลเซอร์
ซ้ายเมื่อปิดระบบเลเซอร์กันยุง ยุงจะเดินข้ามเส้นที่เคยมีเลเซอร์กันยุงขึ้นมาด้านบน

ข้อมูลอ้างอิง

  • http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2057731/Bill-Gates-spends-1-million-laser-defence--repel-mosquitoes.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom