แอลกอฮอล์ ศูนย์เปอร์เซ็นต์ถ้าจะเป็นอะไรที่ฟังดูแล้ว หลุดโลกอย่างยิ่ง เมื่อมีวิสกี้ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ 0% แล้วจะกินทำแมวอะไรหลายคนคงกล่าวเช่นนั้น

รายละเอียด

  • วิสกี้ ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ศูนย์เปอร์เซ็นต์นี้เป็นวิสกี้ยี่ห้อ ArKay
  • เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท ArKay Beverages ในสหรัฐอเมริกา
  • ทางผู้ผลิตกล่าวยืนยันว่า วิสกี้นี้รสชาติเหมือนวิสกี้แบบมีแอลกอฮอล์แน่นอน
  • หลายคนคงถามหาแล้วทำออกมาแล้วใครจะกินกลุ่มเป้าหมายของโปรดักท์นี้คือใคร คำตอบก็คือกลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขถ้าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกลุ่มผู้นับถือศาสนาอิสลามที่ห้ามดื่มเครื่องดื่มมึนเมา
  • วิสกี้แอลกอฮอล์ศูนย์เปอร์เซ็นต์นี้ใช้เวลาพัฒนาถึง 5 ปี เพื่อให้ได้รสชาิติเหมือนวิสกี้แบบดั่งเดิม และเพื่อให้ได้มาตรฐานอาหารและยาของยุโรป และอเมริกา ทั้งยังได้รับการรับรองว่าเป็น วิสกี้ฮาลาล จาก Islamic Food & Nutrition Council of America
  • วิสกี้ไร้แอลกอฮอล์นี้จะ ออกขายครั้งแรกในธันวาคม 2011 โดยมีราคา 10 เหรียญสหรัฐ(300บาท)สำหรับขวดหนึ่งลิตร และราคา 4 เหรียญสหรัฐ(120 บาท)สำหรับแบบกระป๋องปริมาตร355มิลลิลลิตร
ข้อมูลอ้างอิง

  • http://www.arkaybeverages.com/
  • http://www.odditycentral.com/news/arkay-the-worlds-first-alcohol-free-whiskey.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom