ภาพถ่าย แพงที่สุดในโลก

หนึ่งในผลงาน ของ ช่างถ่ายภาพที่ แพงที่สุดในโลก

Rhein II เป็น ภาพถ่ายที่แพงที่สุดในโลก(ปี ค.ศ.2011) ภาพนี้เป็นภาพถ่ายวิวแม่น้ำ ในวันที่มีเมฆมากทำให้แลดูทั้งภาพดูมีแต่สีเขียว กับ สีเทา ภาพนี้ถูกประมูลไปด้วยราคา 4.3 ล้านเหรียญสหรัฐ(129 ล้านบาท)
 • ภาพนี้มีชื่อภาพว่า Rhein II
 • ภาพถ่ายนี้มีขนาด 81 x 140 นิ้ว
 • เป็นภาพถ่ายแม่น้ำ Rhein ในประเทศเยอรมัน
 • ภาพถ่ายนี่เป็นผลงานถ่ายภาพของนาย Andreas Gursky เช่นเดียวกับภาพ 99 Cent II
อดีตภาพถ่าย แพงที่สุดในโลก(ปี 2006)

รูปถ่าย แพงที่สุดในโลก

รูปถ่าย แพงที่สุดในโลก

99 Cent II Diptychon เป็นอดีต ภาพถ่าย ที่ แพงที่สุดในโลก ฝีมือช่างภาพชื่อว่า Andreas Gursky ที่คาดว่าได้ถ่ายไว้ในปี 1999 ดังที่ได้เห็นจากป้ายราคาในรูปถ่าย " 99 cent. 1999 "
 • ชื่อภาพ 99 Cent II Diptychon
 • เป็นผลงานถ่ายภาพโดย นาย Andreas Gursky
 • คาดว่าถ่ายในช่วงปี 1999
 • เป็นภาพถ่ายภายใน ซูเปอร์มาเก็ต ที่เต็มไปด้วยสินค้าต่างที่วางอยู่บนชั้น
 • ภาพถ่ายนี้พิมพ์ด้วยวิธี chromogenic color print หรือที่เรียกว่าอีกอย่างว่า c-print
 • ภาพถ่ายชุดนี้มี 2 รูป wowboom
 • ถูกผลิตออกมาเพียง 6 ชุด ติดไว้บนแผ่นอครีลิก ( Acrylic Glass )
 • ถาพภ่ายนี้มีขนาด 2.07 x 3.37 เมตร
 • ภาพถ่าย 99 Cent II Diptychon ที่ประมูลที่ Sotheby ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2007 ในราคา 116.9 ล้านบาท ( 3.34 ล้านเหรียญสหรัฐ )
เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย เกี่ยวกับ Andreas Gursky

Andreas Gursky เป็นช่างภาพชาวเยอรมัน ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์คือ
 • ภาพถ่่ายสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่
 • ภาพถ่ายภูมิทัศน์, ภาพภูมิประเทศ, ทิวทัศน์ ที่มีสีสรรค์ฉูดฉาด รุนแรง
 • ภาพถ่ายจากมุมสูง
หนึ่งในผลงาน ของ ช่างถ่ายภาพที่ แพงที่สุดในโลก
ภาพถ่่ายชื่อว่า Chicago Board of Trade II พิมพ์ด้วยวิธี C-print ติดบน plexiglass ขนาดภาพ 73 x 95 นิ้ว

ข้อมูลอ้างอิง รูปถ่าย แพงที่สุดในโลก

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Andreas_Gursky
 • http://en.wikipedia.org/wiki/99_Cent_II_Diptychon
 • http://www.dailymail.co.uk/news/article-2060667/How-expensive-picture-Be-right-place-right-time-apply-spot-wizardry.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom