สะพานล่องหน ลับ ลวง พรางสะพานที่เห็นในภาพนี้เป็นสะพานข้ามคูที่ล้อมรอบป้อมปราการ ในสมัยศตวรรษที่ 17 ที่นักออกแบบได้ทำการออกแบบมาอย่างดีเยี่ยม

รายละเอียด

  • สะพานที่เห็นนี้เป็นสะพานสำหรับข้ามคูน้ำรอบๆป้อมปราการFort de Roovere ในศตวรรษที่ 17 ที่ตั้งอยู่ที่เมืองHalsteren ประเทศเนเธอร์แลนด์
  • โดยสะพานดั่งเดิมนั้นไม่มีอยู่แล้ว ชำรุดทรุดทรามลง นักออกแบบจริงคิดว่าทำไมเราต้องมายึดติดสร้างสะพานแบบเดิมๆ ทีสร้างเหนือคูน้ำกันอยู่นั้น
  • แทนที่ด้วยสะพานที่มองไม่เห็น โดยท้องสะพานนั่งอยู่บนพื้นคูน้ำ โดยมีมีราวสะพานอยู่สูงกว่าผิวน้ำเล็กน้อย ที่สามารถให้คนสัญจรผ่านไปมาได้โดยไม่เปียกน้ำแน่นอน
  • สะพานดั่งกล่าวได้รับชื่อว่า สะพานโมเสส(Moses Bridge) ตามเรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล ที่โมเสสเปิดทะเลแดง
  • ปัจจุบัน สะพานโมเสสเป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่จะมา ป้อมปราการFort de Roovere
  • สะพานโมเสสสร้างด้วยไม้ และป้องกันน้ำรั่วซึ่มด้วยการหุ้มด้วย ฟอร์ย(Foil)
  • สะพานแห่งนี้แสดงให้เห็นว่า สิ่งก่อสร้างสมัยใหม่สามารถอยู่ร่วมกับสิ่งก่อสร้างสำคัญทางประวัติศาสตร์ หากได้รับการออกแบบที่ดีและเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง


รูปแรกอาจจะเห็นสะพานไม่ชัดเอารูปนี้ไปดู หายังไม่ชัดอีกเดิ๋ยวหาอีกรูปให้ดูครับ


รูปสองอาจจะเห็นสะพานไม่ชัดเอารูปนี้ไปดู หามันไม่เครียร์เห็นแต่หัวโผล่กลางคูน้ำขอดูแบบแช่มๆเลย


รูปแบบซูมๆ คงเครียร์นะครับ สำหรับสะพานลับ ลวง พราง แห่ง เนเธอร์แลนด์

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอ้างอิง


  • http://www.dailymail.co.uk/news/article-2062341/Invisible-bridge-UNDER-moat-waterline-17th-century-fortress-built-Dutch-engineers.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom