กบลิง เป็น กบต้นไม้ขนาดใหญ่ ที่มีลักษณะที่โดดเด่นไปจากกบที่อาศัยอยู่ในน้ำคือ มีขายาว ไม่มีพังผืดระหว่างนิ้วเท้า จึงทำให้พวกมันสามารถปีนป่ายต้นไม้ได้ดีเยี่ยม กบลิงมีถิ่นที่อยู่อาศัยใน เปรู ในป่าดิบฝน

ข้อมูลอ้างอิง

  • http://en.wikipedia.org/wiki/Monkey_Frog

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom