กบส่วนใหญ่จะมีฟัน เฉพาะขากรรไกรบน แต่จะไม่มีฟันล่างแต่มี กบอยู่สายพันธุ์หนึ่งที่มี เขี้ยวแหลมคมที่ขากรรไกรล่าง แต่ สิ่งที่เห็นนี้โดยแท้จริงแล้วไม่ใช่ฟันเขี้ยว แต่ เป็น กระดูกขากรรไกรล่างที่มีลักษณะแหลมแทงทะลุเนื้อเยื่อขึ้น กบสายพันธุ์นี้มีชื่อว่า Fanged Frog

ข้อมูลอ้างอิง

  • http://news.nationalgeographic.com/news/2011/08/pictures/110816-fanged-frogs-new-species-indonesia-sulawesi-science/
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Frog

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom